Resoluciones

La inadequada fonamentació jurídica del recurs, especialment significativa ateses les circumstàncies del cas, ha de portar a la desestimació del recurs. El sol fet que ara hi hagi un pronunciament judicial sobre el conveni regulador de 7 de novembre de 2013 no converteix el pacte relatiu a la divisió de la cosa comuna i l'atribució de l'habitatge familiar en "vàlid i eficaç", com pretén la recurrent, perquè, com ella mateixa reconeix, aquest pronunciament es refereix només a les mesures relatives a la filla menor d'edat sobre guarda i aliments.

RESOLUCIÓ JUS/1019/2019, de 10 d’abril, dictada en el recurs interposat per D. R. B. contra la qualificació negativa de 28 de novembre de 2018 del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Balaguer de suspensió de la inscripció d’una escriptura que formalitza un conveni regulador d’extinció de parella estable.

Fecha: 
dijous, 25 abril, 2019

Pàgines