Legislación

En el cas de la segona transmissió el preu de venda reflecteix una dada sensible, com és la capacitat econòmica dels compradors, que no pot incloure's en cap de les excepcions a la normativa de protecció de dades abans esmentades. L'anunci de possibles accions judicials no és motiu suficient per enervar el dret a la protecció de dades

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Sant Cugat del Vallès núm. 2 a certificar el preu de venda recollit en un seient d'inscripció.

Fecha: 
dimecres, 10 agost, 2022

El que recíprocament justifica que l'exercici dels drets de tempteig i retractes legals s'acomodin de forma rigorosa als requisits i pressupostos legals que els emparen i legitimen “de no concórrer tals pressupostos i requisits la propietat afectada s'allibera de la constricció que tals drets d'adquisició preferent representen (…)”»

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Miranda d'Ebro a inscriure una escriptura d'extinció de comunitat.

Fecha: 
dimecres, 10 agost, 2022

Si una finca radica en el territori pertanyent a dos o més registres, és íntegrament competent aquell en la circumscripció del qual s'ubiqui la major part de la finca matriu.

RESOLUCIÓ JUS/2510/2022, de 22 de juliol, que inadmet el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 11 que denega l'expedició del certificat de l'historial d'una finca a l'efecte del seu trasllat.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Pàgines