Legislación

-

Resolución de 26 de marzo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Mahón, por la que se deniega la inscripción de un cambio de titularidad de aprovechamiento de aguas subterráneas.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

En el present cas, el suposat error que la recurrent considera produït en el Registre de la Propietat deriva d'inscripcions practicades fa anys per un registrador anterior a l'actual que qualifica i es pretén la seva rectificació per la registradora actual conforme a l'article 217 de la Llei Hipotecària per entendre la recurrent que es tracta d'un error de concepte.

Resolució de 26 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Huete, per la qual se suspèn la cancel·lació i rectificació de determinades inscripcions per error de concepte.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de renúncia pura i simple i acceptació i adjudicació d'herència. El registrador assenyala com a defecte que "se suspèn la inscripció quant a setanta-un coma tretze per cent del ple domini d'aquesta finca, per falta de prèvia inscripció a favor del causant"

Resolució de 26 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Vera, per la qual se suspèn parcialment la inscripció d'una escriptura de renúncia pura i simple, acceptació i partició d'herència.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

És objecte d'aquest expedient decidir si escau la rectificació de cabuda de la registral 11.249 i simultània inscripció de la seva representació gràfica, en ocasió de l'atorgament d'una escriptura d'ampliació d'obra nova per antiguitat que, partint d'una cabuda inscrita de 341,75 metres quadrats, passaria a la inferior de 300,88 metres quadrats, sense alteració de les seves fites.

Resolució de 26 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Palma núm. 1 a rectificar la cabuda d'una finca registral i simultània inscripció de la seva representació gràfica.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

Pàgines