Legalitzacions i Postil·les

Requisits:

 • Els documents han d'estar EXPEDITS EN TERRITORI ESPANYOL. (els documents estrangers es postil·len o legalitzen al país d'origen).
 • Els documents han d'estar LEGITIMATS DAVANT NOTARI (aquest tràmit es farà en l'oficina del Notari).
   

Pot acudir qualsevol persona dins l'horari indicat, NO és necessària cita prèvia:

De l'1 d'octubre al 31 de maig:

Dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h

Dimarts i dijous de 15:00h - 17:00h

De l'1 de juny al 30 de setimbre:

Dilluns a divendres de 9:30h - 13:30h

TERMINI D'ENTREGA I COST DE LA POSTIL·LA O LEGALITZACIÓ

NORMAL

URGENT

El preu per cada document postil·lat o legalitzat és de 20 € (IVA inclòs). El preu per cada document postil·lat o legalitzat és de 35 € (IVA inclòs). Servei no disponible el mes d'agost.
 
Termini d'entrega: 3 dies hàbils a partir de la recepció de la documentació original (pot variar en funció del nombre de documents a postil·lar/legalitzar).
 
Termini d'entrega: L'endemà de la recepció del document original, a partir de les 12:30H.

FORMAS DE PAGAMENT

Targeta dèbit/crèdit/efectiu (MÈTODE PREFERENT I RÀPID).

En el moment de l'entrega de la documentació en el Col·legi Notarial de Catalunya haurà d'abonar l'import directament.Per a fer la factura necessitarem les següents dades:

 • País de destí
 • Nom o raó social
 • Direcció
 • Població
 • D.N.I/N.I.F./C.I.F.
 • Telèfon
   

Transferència bancària (MÈTODE QUE REQUEREIX MÉS DIES DE TRÀMIT)

Serà necessari fer-li un pressupost personalitzat. Per a això ens ha de remetre a la direcció apostillas@catalunya.notariado.org adjuntant:

 1. Formulari pdf omplert. (disponible en aquesta mateixa pàgina web)
 2. BESTRETA escanejada de la documentació original a legalitzar/postil·lar. (ha d'estar signada davant notari, i ha d'aportar-se l'original al Col·legi)

En el pressupost que li enviarem està indicat l'import, el número de compte i concepte que HAURÀ d'indicar per identificar el seu pressupost.

Rebrà un correu automàticament en el moment que rebem l'ingrés. A partir d'aquest moment pot adreçar-se a les nostres oficines a aportar la documentació i li indicarem el dia de la recollida.

Ha de tenir en compte:

 • Les transferències solen trigar 2 dies hàbils.
 • La persona (particular o missatger) que vingui a fer el tràmit haurà d'efectuar la gestió completa: obrir el sobre i lliurar la documentació original juntament amb el pressupost i serà atesa per rigorosa ordre d'arribada (haurà d'esperar el seu torn). Se li lliurarà la factura, la qual haurà de presentar per poder retirar la documentació legalitzada/postil·lada el dia que li indiquem.
 • No es rebrà cap documentació sense la prèvia confirmació de l'ingrés de la quantitat pressupostada.
   

NO es lliuraran els documents si no es presenta la factura.

 

Ubicació

Notariat, 2
08001 Barcelona

Telèfon: 93 317 48 00
E-Mail: apostillas@catalunya.notariado.org