Legalitzacions i Postil·les

Els documents que són objecte de Postil·la i/o Legalització han d'estar EXPEDITS EN TERRITORI ESPANYOL (els documents estrangers es postil·len o legalitzen al país d'origen).

Els documents han de legitimar-se davant Notari (aquest tràmit es farà en l'oficina del Notari) i, posteriorment, han d'adreçar-se a les nostres oficines sense cita prèvia. Pot acudir qualsevol persona dins l'horari indicat.

ELS PASSOS PER POSTIL·LAR O LEGALITZAR SÓN ELS SEGÜENTS:

 1. Les formes de pagament seran:

  1.1 Targeta dèbit/crèdit (mètode favorit)
  Per la seva agilitat en la confirmació de pagament podrem començar el tràmit el mateix dia.

  1.2 Transferència bancària
  La documentació que ha de postil·lar o legalitzar, la pot presentar personalment en el Col·legi Notarial o remetre-la escanejada i annexada per adreça electrònica apostillas@catalunya.notariado.org per tal de fer un pressupost personalitzat, haurà d'aportar les següents dades: País de destí, nom, direcció, població, D.N.I/N.I.F telèfon en el següent FORMULARI.

  En el pressupost que li enviarem està indicat el número de compte per fer la transferència i també el CONCEPTE que haurà de fer constar.

  En 2 dies hàbils, posin-se en contacte per verificar que hem rebut l'ingrés i li indicarem el dia que ha de presentar els documents juntament amb el pressupost per a la seva Legalització i Postil·la i el dia de la recollida.

  1.3 Ingrés en compte
  En presentar la documentació se'ls farà un pressupost personalitzat, l'import serà ingressat en el compte que se li indica en el mateix.

  Haurà de presentar-nos el justificant d'ingrés juntament amb la seva documentació i el pressupost que se li va lliurar.

 2. Una vegada acreditat el pagament, rebrem la documentació objecte de postil·la o legalització i se li indicarà el dia en què podrà retirar la documentació amb la legalització o postil·la efectuada.
   
 3. La retirada de la documentació amb la legalització o postil·la efectuada, sol ser, com a norma general, a partir del tercer dia hàbil de la recepció de la documentació, llevat que utilitzi el servei d'urgència.

COST DE LA POSTIL·LA  O LEGALITZACIÓ

El preu per cada document postil·lat o legalitzat és de 20 € (IVA inclòs). Si vostè necessita la documentació abans del termini d'entrega normal (que sol ser d'uns tres dies hàbils següents al de la recepció de la documentació), disposem d'un servei d'urgència amb un termini d'entrega aproximat de 24 hores (excepte en el mes d'agost) amb un cost de 35 € (IVA inclòs) per cada document postil·lat o legalitzat.

No es rebrà cap documentació sense la prèvia confirmació de l'ingrés de la quantitat pressupostada. En aquest pressupost estarà indicat el número de compte, import per ingressar i el concepte que identifiqui la seva documentació.

Per fer la factura necessitarem les dades següents:

 • País de destinació
 • Nom
 • Adreça
 • Població
 • DNI/NIF
 • Telèfon

Ubicació i horari

Carrer Notariat 2
08001 Barcelona

Telèfon: 93 317 48 00
E-Mail: apostillas@catalunya.notariado.org

 

Horari d'atenció al públic:

De l’1 d’octubre al 31 de maig:

dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h.

dimarts i dijous tarda de 15:00h. a 17:00h.

De l’1 de juny al 30 de setembre:

dilluns a divendres de 9:30h. a 13:30h.