Fundació Mediació

El Col·legi Notarial de Catalunya, conscient de la necessitat de promoure altres vies  de resolució de conflictes diferents de la litigació, lligades als ciutadans, ha creat la Fundació Mediació Notarial.

La Fundació  pretén oferir un servei de mediació a particulars i empreses amb especial atenció al àmbit civil i mercantil mitjançant un Centre de Mediació que s’encarregui de la selecció i designació dels mediadors així com de la gestió del procediment de mediació, per la qual cosa compta amb mediadors acreditats pel  Center for Effective Dispute Resolutions(CEDR), el centre de referència a Europa en l’àmbit de la mediació.   

Així mateix, la finalitat de la Fundació es basa en  el impuls i la promoció de la mediació i d’altres sistemes extrajudicials de resolució de conflictes mitjançant programes formatius, investigació, publicacions i altres activitats de difusió.     

La Fundació es constitueix amb la voluntat de ser una institució de mediació, d’acord amb el que estableix la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

Ubicació

Notariat, 4
08001
Barcelona

Teléfon: 93 317 48 00

Email: fundaciomediacio@catalunya.notariado.org