Principis y característiques

  • Voluntarietat: la mediació és voluntària i les  parts decideixen voluntàriament iniciar el procediment.
  • Lliure disposició: Ningú no està obligat a mantenir-se en el procediment ni a concloure un acord. Les parts en qualsevol moment poden abandonar la mediació.
  • Confidencialitat: El procediment de mediació i la documentació que s’utilitzi en el mateix és confidencial tant pel mediador com per a les parts.
  • Imparcialitat: El mediador no pot actuar en perjudici o interès de cap de les parts.
  • Neutralitat:El mediador no te poder de decisió sobre la solució del conflicte.
  • Igualtat de les parts : En el procediment de mediació es garanteix que les parts intervinguin amb plena igualtat d’oportunitats mantenint l’equilibri entre les seves posicions.
  • Autodeterminació de les parts: Son les parts les que busquen alternatives i opcions al seu conflicte arribant a acords creats per elles mateixes.
  • Bona fe: Les partes en el procediment han d’actuar conforme els principis de lleialtat i respecte mutu.