Qui som

 

La Fundació Privada dels Notaris de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre, depenent del Col·legi de Notaris de Catalunya, que té com a principal objectiu social donar ajut i suport a col·lectius desafavorits i vulnerables, necessitats d’especial protecció jurídica i social. Entre els principals beneficiaris hi ha les persones d’edat avançada, aquelles amb limitacions en la seva capacitat i els infants, no sent excloent amb la resta de ciutadans. També promou el desenvolupament personal, educatiu i cultural especialment de les persones amb risc d'exclusió social i dels col·lectius més necessitats.

D’aquesta manera, dóna resposta especialment a les necessitats jurídiques d'aquestes persones, proporcionant-los els beneficiosos efectes de la seguretat jurídica preventiva que els notaris dispensen mitjançant el seu assessorament i control de legalitat.

Són també finalitats de la Fundació la promoció i el desenvolupament de tota mena d’activitats de formació jurídica i relacionades amb les finalitats anteriors, mitjançant xerrades i campanyes informatives, la concessió de beques, la publicació d’estudis i treballs i qualsevol altra activitat adreçada als col·lectius de referència.

La Fundació neix de la mà del Col·legi de Notaris de Catalunya, que n’és el seu principal patró. Està dirigida per un Patronat, del que en formen part el Degà del Col·legi, com a President, així com el Secretari i el Tresorer de la Junta Directiva. A més, la Fundació compta amb un Director/a, designat a proposta del Patronat.

La nostra força són els gairebé 500 notaris de Catalunya, que col·laboren desinteressadament amb la Fundació. Ells participen en les campanyes que porta a terme la Fundació, posant-se a plena disposició per a prendre part en tots aquells projectes que posem en marxa.