Home

 • El Col·legi Notarial de Catalunya rendeix homenatge a Albert García Espuche.

  Durant la jornada, s'ha reconegut la contribució de l'arquitecte i historiador barceloní, Albert García Espuche, en l'acte "Del Born al carrer Montcada. La història de Barcelona a través de protocols notarials”, per la seva important labor i trajectòria en el camp de la recerca.

 • Les dones creixen al notariat: cada vegada més presents i millor posicionades

  El 2023, 168 dels 463 notaris de Catalunya són dones, una xifra que augmenta després de cada oposició

 • El Col·legi Notarial de Catalunya contribueix en la formació dels futurs jutges en les Jornades de Formació de l'Escola Judicial.

  Un any més, la institució participa en les Jornades, a les quals assisteixen un total de 138 jutges de la 73a promoció.

 • El Col·legi Notarial de Catalunya acull l'acte de presa de possessió dels nous membres del Notariat que exerciran a Catalunya.

  Catalunya és la comunitat autònoma més escollida pels nous notaris, 33 dels 90 aprovats en l'última promoció la han elegit com a destí.

 • Els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatges disminueixen un 22,3% interanual al desembre

  La compravenda d'habitatges a Catalunya decreix un 17,1% al desembre de 2022 respecte al mateix mes del'any anterior, registrant un descens lleugerament inferior a la mitjana nacional (-17,8%)

Expedient Matrimonial

Servei que el Col·legi posa a disposició per tramitar l'Expedient Matrimonial

Còpies d'arxiu

Sol·licitud i lliurament de còpies del documents notarials de més de 25 anys d’antiguitat

Legalitzacions i postil·les

Sol·licitud i lliurament d’aquestes certificacions que autoritzen la validesa de documents notarials a l’estranger

 

Vostè té dret a escollir notari

 

Publicaciones