Home

 • Les compravendes d’habitatges per estrangers a Catalunya cauen un 11% al segon semestre de 2023

  El nombre de compravendes per part d’estrangers a Catalunya ha augmentat un 104%
  durant l’última dècada, segons dades registrades per l’Observatori Notarial de Catalunya

 • Jornada “Legítima y Desheredamiento”, a debat al Col·legi Notarial de Catalunya

  La preservació, reducció o eliminació de la llegítima, així com l'ampliació de causes per al desheretament, són dues qüestions que han estat motiu de diàleg al Notariat durant els
  últims anys

 • III Observatori Notarial de Catalunya: Els documents de protecció de la persona, els matrimonis i la constitució de noves societats assoleixen xifres rècord el 2023

  Totes les dades provenen de l’Índex Únic Informatitzat, l’eina tecnològica utilitzada pels notaris per a recollir la informació sobre tots els documents notarials autoritzats

 • Els préstecs hipotecaris per a la compra d’habitatge a Catalunya cauen un 2,4% interanual al gener

  La compravenda d’habitatges registra un augment del 3,4% interanual, amb un total de 6.933 operacions, prop de quatre punts per sota de la mitjana nacional (+7,3%), segons dades de l’Observatori Notarial de Catalunya

 • El Col·legi Notarial de Catalunya col·labora en la formació dels nous jutges

  La institució notarial contribueix en les Jornades de Formació de l’Escola Judicial permetent als seus assistents conèixer en persona el funcionament dels despatxos notarials

Expedient Matrimonial

Servei que el Col·legi posa a disposició per tramitar l'Expedient Matrimonial

Còpies d'arxiu

Sol·licitud i lliurament de còpies del documents notarials de més de 25 anys d’antiguitat

Legalitzacions i postil·les

Sol·licitud i lliurament d’aquestes certificacions que autoritzen la validesa de documents notarials a l’estranger

 

Vostè té dret a escollir notari

 

Publicaciones