Home

 • Fundació Aequitas i Fundació "la Caixa" presenten la Guia "Més de 100 preguntes sobre la discapacitat" a Catalunya

  La guia es basa en Codi Civil de Catalunya

 • La creació d'empreses a Catalunya es recupera el 2021 i creix un 54% en els primers mesos de l'any

  En els 4 primers mesos de 2021 es van crear 7.389 societats enfront de les 4.791 de 2020

 • Dos terços dels catalans fan el seu testament vital davant de notari

  Els notaris perceben un increment de consultes sobre aquest document arran de la nova Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, que entra en vigor avui

 • La llei de contractes de crèdit immobiliari celebra el seu 2n aniversari amb un balanç molt positiu

  José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya: “Estem molt satisfets del valor que aporta l'acta de transparència, gratuïta i prèvia a la signatura d'una hipoteca, un
  requisit que va introduir la llei i que ha tingut molt bona acollida entre els ciutadans. Ens
  permet reforçar el nostre assessorament previ, resoldre tots els dubtes i garantir al ciutadà la màxima seguretat jurídica”.

 • La compravenda d'habitatges per estrangers descendeix un 9,9% interanual a Catalunya

  El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, recomana signar davant de notari el contracte d'arres, en cas d'haver-n'hi, "per a evitar futurs conflictes"

Expedient Matrimonial

Servei que el Col·legi posa a disposició per tramitar l'Expedient Matrimonial

Còpies d'arxiu

Sol·licitud i lliurament de còpies del documents notarials de més de 25 anys d’antiguitat

Legalitzacions i postil·les

Sol·licitud i lliurament d’aquestes certificacions que autoritzen la validesa de documents notarials a l’estranger

 

Vostè té dret a escollir notari

 

Publicaciones