Dret a la lliure elecció de notari

Vostè té dret a escollir notari

Vostè té dret a escollir el seu notari i es considera il·legal qualsevol conducta o contracte que li negui aquest dret.

El notari presta especial assistència a qui més la necessiti

El notari assessora amb imparcialitat i vetlla pel respecte dels drets bàsics dels consumidors i usuaris.

En una compravenda

El comprador té dret a escollir notari per ser qui paga la major part dels aranzels notarials.

Com a client d'un banc o adquirent d'un bé o dret

Vostè té dret a elegir un notari per equilibrar la possible situació de predomini d'una de les parts. Que un gran operador econòmic esculli el notari és una pràctica abusiva en detriment del client.

Pot denunciar la vulneració del seu dret a elegir notari

Servei d'Atenció al Usuari
sau@catalunya.notariado.org

No coneixeu cap notari?

El Col·legi de Notaris de Catalunya li informarà.
info@catalunya.notariado.org
T. 93 317 48 00