Còpies d'Arxiu

El contingut de les escriptures és secret (*) i és obligació del notari vetllar perquè el seu contingut no es reveli més que en aquells casos que la llei empara el coneixement del contingut d'una escriptura.

(*) Els primers cent anys el contingut el protocol és secret. A partir del segle d'antiguitat és accessible en els termes de l'article 303 del Reglament Notarial (RN): "Art. 303. Dins dels límits establerts a l'article 32 de la Llei del Notariat, els Arxivers de protocols, en els dies i hores hàbils que tinguin assenyalats, hauran de facilitar a les persones de notòria competència en els estudis d'investigació històrica la consulta de documents que comptin més de cent anys d'antiguitat i ofereixin indubtable valor per als esmentats estudis, adoptant en tot cas les mesures necessàries per a la conservació dels documents que estiguin sota la seva custòdia."

És per això pel què, prèviament a lliurar una còpia, el notari que l'expedeix (en aquest cas el responsable és el Notari Arxiver) s'ha d’assegurar de la identitat de qui la sol·licita per poder valorar si té dret o no a obtenir l'esmentada còpia i, en conseqüència, aixecar o no el secret de Protocol.

Ubicació i horari

Carrer Notariat 2
08001 Barcelona

Telèfon: 93 317 48 00
E-Mail: archivo@catalunya.notariado.org

 

Horari d'atenció al públic:

De l’1 d’octubre al 31 de maig:

dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h.

dimarts i dijous tarda de 15:00h. a 17:00h.

De l’1 de juny al 30 de setembre:

dilluns a divendres de 9:30h. a 13:30h.