Còpies d'Arxiu

Com demanar una còpia autèntica de l'Arxiu General de Protocols de Barcelona?

Es pot sol·licitar en qualsevol notaria, on el notari podrà identificar al sol·licitant personalment i remetre la seva petició amb Signatura Electrònica Reconeguda Notarial (FEREN) a l'Arxiu General de Protocols de Barcelona, perquè la seva petició sigui atesa immediatament.

També pot sol·licitar-se personalment en l'Arxiu de Protocols de Barcelona, carrer Notariat, 2.Barcelona.

 

Documentació necessària que ha d'aportar-se

Per a totes les còpies excepte testaments:

1.- DNI, NIE o Passaport del compareixent en l'Escriptura, que ha de coincidir amb la persona que sol·licita la còpia

2.-. Si el compareixent en l'Escriptura ha mort:

  • Original del Certificat de Defunció que s'obté en el Registre Civil.
  • Original del Certificat d'últimes voluntats (Ministeri de justícia)
  • Còpia autoritzada del Testament.
  • Acreditar interès legítim

Per a sol·licitar còpia d'un testament:

1.- DNI, NIE o Passaport de la persona interessada que sol·licita la còpia del testament i que s'està personant A l'Arxiu o Notari.

2.- Original del Certificat de Defunció que s'obté en el Registre Civil.

3.- Original del Certificat d'últimes voluntats.

4.- Si no és l'hereu, acreditar interès legítim

 

Si s'acudeix presencialment a l'Arxiu General de Protocols de Barcelona, el procediment és el següent:

Primer.- Una vegada comprovada la documentació, es remetrà al sol·licitant un pressupost aproximat, per correu electrònic, que haurà d'ingressar en el compte que se li indica. Si la petició és un testament podrà pagar-lo amb targeta en el moment.

Segon.- Una vegada realitzada la còpia es rebrà un correu electrònic indicant que pot passar-la a recollir, si hi ha alguna diferència amb l'import pressupostat se li cobrarà en recollir-la o se li ingressarà en el compte que hagi informat a tals efectes en els pròxims dies.

Totes les devolucions s'abonaran en el seu compte bancari.

Ubicació i horari

Notariat, 2
08001 Barcelona

Telèfon: 93 317 48 00
E-Mail: archivo@catalunya.notariado.org

 

Horari d'atenció al públic:

De l’1 d’octubre al 31 de maig:

dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h.

dimarts i dijous tarda de 15:00h. a 17:00h.

De l’1 de juny al 30 de setembre:

dilluns a divendres de 9:30h. a 13:30h.