colecciones

La Notaria

Fecha:
octubre 2020

Dret català

Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades. En la primera s'analitza el testament i les seves classes (obert, tancat, "ológrafo") amb una especial atenció de la capacitat per testar i del nou procediment d'adveració notarial del testament "ológrafo". S'analitzen igualment unes altres formes de disposició unilateral (codicils, memòries testamentàries, testaments especials, etc). Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades.

Autor: Martin Garrido Melero
Fecha:
març 2021

Notariat Avui


Autor: JOSÉ-ANTONIO LINAGE CONDE
Fecha:
febrer 2021

Premi Puig Salellas

Fecha:
desembre 2019

Altres llibres

Autor: Diana Marín Consarnau
Fecha:
abril 2021