colecciones

La Notaria

Fecha:
juliol

Dret català

Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades. En la primera s'analitza el testament i les seves classes (obert, tancat, "ológrafo") amb una especial atenció de la capacitat per testar i del nou procediment d'adveració notarial del testament "ológrafo". S'analitzen igualment unes altres formes de disposició unilateral (codicils, memòries testamentàries, testaments especials, etc). Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades.

Autor: Martin Garrido Melero
Fecha:
març

Notariat Avui

La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al dono suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, fonamentada a la Convenció de Nova York de 13 de desembre de 2006, ha suposat un canvi de paradigma en el tractament d'aquestes persones pels professionals del Dret.

Autor: Juan Carlos Martínez OrtegaAna Isabel Busto Caballero
Fecha:
desembre

Premi Puig Salellas

Edició 2021
Quaranta anys d'evolució
del dret català a les Jornadas de Tossa
JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSAEdició 2021
Quaranta anys d'evolució
del dret català a les Jornadas de Tossa

Autor: Col·legi Notarial de Catalunya
Fecha:
maig

Altres llibres

La cirurgia robòtica amb el Da Vinci s'està convertint en una alternativa cada vegada més comú per a la pràctica de procediments quirúrgics a tot el món. Aquest robot no constitueix un exemple d'intel·ligència artificial, ja que és un sistema mestre-esclau, [cuyo] funcionament està sempre condicionat als moviments del cirurgià executats en una consola.

Autor: Tomàs Gabriel García-Micó
Fecha:
maig