Resoluciones

El notari, en el recurs, diu que, en realitat, l'obra es declara per antiguitat, però és l'atorgant, prou informat, qui ha de valorar adequadament els avantatges i inconvenients d'optar per l'una o l'altra via.

Resolució de 21 de juny de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Fuenlabrada núm. 3, per la qual se suspèn la inscripció d'una acta de terminació d'obra.

Fecha: 
dilluns, 17 juliol, 2023

L'expedient intenta la inscripció de dues finques registrals en el domini privatiu a través d'un manament. Tanmateix, segons la documentació presentada, no es pot establir l'existència d'hereus interessats en l'herència jacent ni la manera com han estat esmentats, cosa que vulneraria el principi de tracte successiu i la tutela judicial efectiva establerts en la Constitució Espanyola.

Resolució de 20 d'abril de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Torrelavega núm. 2, per la qual es qualifica negativament un manament judicial.

Fecha: 
dimecres, 10 maig, 2023

Mitjançant escriptura pública se sol·licita l'aplicació del procediment de l'article 199.2 de la Llei Hipotecària per a la inscripció de la georeferenciació alternativa de disset finques registrals. El registrador partint d'uns simples informes, no concloents dicta una qualificació negativa de la pretensió del promotor sense fonamentar degudament en cap altre indici addicional els seus dubtes sobre una possible invasió de domini públic. Es revoca la nota de qualificació.

Resolució de 10 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Coves d'Alzamora, per la qual es denega la inscripció de la georeferenciació de diverses finques per constar informes tècnics sobre possible invasió de camins.

Fecha: 
dilluns, 5 desembre, 2022

Aquesta Resolució té per objecte la pretensió de rectificació de la descripció registral d'una finca pel que fa a una llinda. El sol·licitat per l'interessat, que es canviï l'expressió «dreta entrant» per la d'«entrant a la dreta» resulta intranscendent registralment, de manera que no procedeix practicar la rectificació pretesa.

Resolució de 10 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat interina de Gérgal, per la qual es rebutja la petició de rectificar la inscripció 2a d'una finca.

Fecha: 
dilluns, 5 desembre, 2022

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una certificació d'acta d'adjudicació de béns mitjançant subhasta. En Dret espanyol, en cas que s'hagi pactat el règim econòmic-matrimonial de separació de béns, és necessari acreditar la prèvia indicació en el Registre Civil de l'escriptura de capitulacions matrimonials perquè un bé adquirit per un dels cònjuges pugui ser inscrit amb caràcter privatiu a favor seu.

Resolució de 10 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat interina d'Albarrasí, per la qual se suspèn la inscripció d'una certificació de l'acta d'adjudicació de béns mitjançant subhasta.

Fecha: 
dilluns, 5 desembre, 2022

Es denega l'expedició d'una nota simple informativa, les sol·licituds d'informació registral s'han presentat erròniament a través de l'accés a la presentació telemàtica, sent evident que les sol·licituds de notes simples en cap cas són objecte de presentació.

Resolució de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Guía d'Isora, per la qual es denega l'expedició d'una nota simple informativa.

Fecha: 
dilluns, 5 desembre, 2022

Es denega l'expedició d'una nota simple informativa, les sol·licituds d'informació registral s'han presentat erròniament a través de l'accés a la presentació telemàtica, sent evident que les sol·licituds de notes simples en cap cas són objecte de presentació.

Resolució de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat accidental d'Arona, per la qual es denega l'expedició d'una nota simple informativa.

Fecha: 
dilluns, 5 desembre, 2022

La tramitació del procediment d'expedició de notes simples ha d'ajustar-se al mitjà escollit des de la seva iniciació fins a la seva conclusió amb la posada a disposició de la nota simple emesa. En el supòsit d'aquest expedient, pel que sembla, les sol·licituds d'informació registral s'han presentat erròniament a través de l'accés a la presentació telemàtica. Procedeix confirmar la nota de qualificació negativa.

Resolució de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Guía d'Isora, per la qual es denega l'expedició d'una nota simple informativa.

Fecha: 
dilluns, 5 desembre, 2022

Pàgines