Resoluciones

Practicats els seients corresponents a judici del registrador, els mateixos es troben sota la salvaguarda judicial i no és possible, en el concret àmbit d'aquest expedient, revisar com es pretén la legalitat en la pràctica d'aquests seients ni de la qualificació positiva prèvia en què troben el seu fonament els efectes de legitimació que aquests seients generen.

Resolució de 20 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la cancel·lació d'una immatriculació del registrador de la propietat de Petra, al no haver-se acreditat la publicació del corresponent edicte.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

El registrador de la Propietat denega la inscripció d'una escriptura d'adjudicació d'herència, exigint que ha d'acreditar-se fefaentment la inexistència d'hereus forçosos (fills dels desheretats pel testador). En el cas, en l'escriptura presentada i en l'acta notarial complementària, s'ha realitzat manifestacions específiques per les quals s'expressa que els desheretats faltaven de descendents al temps de l'obertura de la successió. No es considera el defecte.

Resolució de 20 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat d'Albacete núm. 4, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'acceptació i adjudicació d'herència.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

El principi de tracte successiu exigeix que per a la inscripció d'una resolució judicial en el Registre que el procediment s'hagi adreçat contra el titular registral o contra els seus respectius hereus en cas que aquest titular hagi mort. El registrador exigeix que s'acrediti la data de defunció del causant, constant la defunció del titular registral a l'historial registral de la finca, es revoca la nota de qualificació.

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Moralzarzal, per la qual se suspèn la pràctica d'una anotació d'embargament.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

L'aportació d'un informe de validació cadastral és suficient per complir els requisits tècnics que permeten la inscripció en el Registre de la representació gràfica i la remissió de la informació corresponent per a la seva incorporació al Cadastre, i això independentment del fet que el resultat de la validació sigui positiu o negatiu.

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Granada núm. 6, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica de finca.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

De la normativa vigent al voltant de la transmissió de drets derivats de concessions mineres, no hi ha dubte de la necessitat d'autorització administrativa per a la seva eficàcia, com a més es recorda en la pròpia escriptura de transmissió de drets miners objecte de qualificació

Resolució de 14 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Narón, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura de transmissió de drets miners.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

De la normativa vigent al voltant de la transmissió de drets derivats de concessions mineres, no hi ha dubte de la necessitat d'autorització administrativa per a la seva eficàcia, com a més es recorda en la pròpia escriptura de transmissió de drets miners objecte de qualificació

Resolució de 14 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Narón, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura de transmissió de drets miners.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

La representació gràfica no serà inscriptible, si l'excés de cabuda [cuya] inscripció es pretén és notablement desproporcionat pel que fa a la cabuda inscrita, cas en què es pretenia inscriure un excés que suposava multiplicar per deu la cabuda inscrita, com ocorre en aquest cas. Per la qual cosa haurà d'acudir-se a uns altres procediments de concordança entre la realitat registral i l'extraregistral com pogués ser la immatriculació.

Resolució de 14 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'Eivissa núm. 4, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica de finca i la seva consegüent rectificació de descripció i coordinació gràfica amb el Cadastre.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

Pàgines