Notes de Premsa

Durant la jornada, s'ha reconegut la contribució de l'arquitecte i historiador barceloní, Albert García Espuche, en l'acte "Del Born al carrer Montcada. La història de Barcelona a través de protocols notarials”, per la seva important labor i trajectòria en el camp de la recerca, en la qual l'...

El 2023, 168 dels 463 notaris de Catalunya són dones, una xifra que augmenta després de cada oposició.

Un any més, la institució participa en les Jornades, a les quals assisteixen un total de 138 jutges de la 73a promoció.

La compravenda d'habitatges a Catalunya va disminuir un 17,1% durant el mes de desembre de 2022 en comparació al mateix mes de l'any anterior

La compravenda d'habitatges a Catalunya disminueix un 12,7% a l'octubre de 2022 respecte al mateix mes de l'any anterior, un decreixement més significatiu que el de la mitjana nacional (-4,9%)

El lliurament del guardó, que ha tingut lloc avui en la seu del Col·legi Notarial de Catalunya, ha estat presidida per Gemma Ubasart, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya

El Notariat és una de les professions jurídiques més avançades tecnològicament, que compta amb unes eines innovadores que li permeten prestar un servei segur, modern i eficient

El Col·legi Notarial de Catalunya, juntament amb Càritas, ha llançat la campanya "Un agraÏment etern" amb l'objectiu d'impulsar la tramitació de testaments solidaris

Es tracta del primer any en què el Col·legi Notarial de Catalunya participa en el festival d'arquitectura, en línea amb la seva voluntat d'acostar l'activitat dels notaris a la cuitadania, així com donar a conèixer el valor arquitectònic de la seva seu

La sessió inaugural va comptar amb les intervencions del degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín; el president del Consell General del Notariat, José Ángel Martínez Sanchíz; el president de la Comissió d'Afers Europeus de la Unió Internacional del Notariat, Franco Salerno; el...

L’acord facilitarà a la ciutadania el compliment dels seus deures tributaris en relació a l’IBI i l’IIVTNU des de qualsevol notaria de la ciutat, de manera digital, ràpida i segura

El convenio tiene como finalidad la realización en común de actividades de formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo, que redunden en beneficio de ambas partes

El total d'aquests documents de protecció jurídica tramitats des de gener a juny de 2022 suposen un augment d'un 15% en comparació al mateix període de l'any anterior

La concessió de préstecs hipotecaris per la compra d'habitatge va augmentar un 6'4% al juliol de 2022 respecte l'any anterior, tres punts por sobre de la mitjana interanual nacional

Segons les dades de l'Observatori Notarial de Catalunya, l'any passat es van destinar a enitats benèfiques un total de 217 testaments amb llegats solidaris; dels quals 117 designaven els seus béns a associacions sense ànim de lucre i 100 a ordres religiosos

L'Arixu Històric de Protocols de Barcelona, allotjat en el Col·legi, compta amb un catàleg de testaments tancats format per 18.290 documents, que daten del 1586 al 1897, i que ningú ha reclamat

Durant el primer trimestre de 2022, Catalunya va registrar un total de 1.461 actes de jurisdicció voluntària enfront dels 608 del mateix període de l'any anterior, la qual cosa suposa un augment del 140%

El Col·legi es compromet a la divulgació i promoció d'accions informatives i de sensibilització, vinculant-les a la Fundació Privada del Col·legi Notarial de Catalunya

La concessió de préstecs hipotecaris per a la compra d'habitatge va augmentar un 6,8% al maig de 2022 respecte a l'any anterior, més de cinc punts per sobre de la mitjana interanual nacional

Pàgines