Notes de Premsa

Totes les dades provenen de l’Índex Únic Informatitzat, l’eina tecnològica utilitzada pels notaris per a recollir la informació sobre tots els documents notarials autoritzats

La compravenda d’habitatges registra un augment del 3,4% interanual, amb un total de 6.933 operacions, prop de quatre punts per sota de la mitjana nacional (+7,3%), segons dades de l’Observatori Notarial de Catalunya

La institució notarial contribueix en les Jornades de Formació de l’Escola Judicial permetent als seus assistents conèixer en persona el funcionament dels despatxos notarials.

Les dades del Col·legi Notarial de Catalunya posen de manifest una tendència a l’alça
de la incorporació femenina al Notariat, havent augmentat un 10% en la darrera
dècada

Es tracta de la primera edició d’aquest premi, que rep el seu nom com a tribut del
notable llegat i aportacions del notari Elías Campo Villegas en l'àmbit de la resolució
alternativa de conflictes

Segons dades de l’Observatori Notarial de Catalunya, la compravenda d’habitatges ha assolit les 9.119 operacions, registrant un descens del 3,8%, una xifra molt per sota de la mitjana nacional (-5,2%)

L'acte, presidit per la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Gemma Ubasart, va comptar amb la participació dels màxims representants de la Fundació Noguera, la Universitat de Barcelona, l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora de la...

Segons dades de l'Observatori Notarial de Catalunya, la compravenda d'habitatges ha assolit les 8.542 operacions, registrant un descens del 3,8%, gairebé quatre punts per sota de la mitjana nacional (-7,5%)

S’han posat a disposició ciutadana més de 100.000 imatges corresponents als fons de
trenta-un notaris que van iniciar la seva activitat entre 1411 i 1420

Les sessions han tractat temàtiques relacionades amb el Dret Administratiu, Fiscal i Mediambiental, així com les Accions i Interdictes Populars

El Col·legi i el degà rebran la Medalla al Mèrit de la Justícia amb Distintiu d'Or 2023 en reconeixement a la tasca realitzada durant gairebé dos anys a l'illa de La Palma.També han estat reconeguts el Consell General del Notariat , els Col·legis Notarials de Canàries i València i els seus...

Segons dades de l'Observatori Notarial de Catalunya, la compravenda d'habitatges ha
assolit les 7.747 operacions, registrant un descens del 5,7%, d'acord amb les xifres
registrades a la mitjana nacional (-5,6%)

En un acte presidit per la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Gemma Ubasart. La guardonada compta amb una àmplia trajectòria en l'exercici del dret i destaca per haver estat la primera dona presidenta d'un Tribunal Superior de Justícia a Espanya

L'acte ha comptat amb l'assistència de gairebé un centenar de notaris procedents de tota Espanya, els quals han analitzat aspectes com la videoconferència i la funció notarial, o els avantatges i inconvenients del protocol electrònic, entre altres.

Segons dades de l'Observatori Notarial de Catalunya, la compravenda d'habitatges decreix
un 21,9% respecte al mateix mes de l'any anterior, set punts per sobre del descens de la
mitjana nacional (-14,9%)

Enguany, el principal tema d'estudi a tractar durant la sessió és la llegítima, el futur de la
mateixa i els sistemes successoris europeus

El preu mitjà per m² de la compravenda d'habitatge per part de ciutadans estrangers ha augmentat un 7,9%

Els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatges experimenten un nou descens del
27% l'agost de 2023

La compravenda d'habitatges a Catalunya decreix un 17,6% respecte al mateix mes de l'any anterior, gairebé un punt per sobre de la mitjana nacional (18,4%)

La seva presentació oficial va tenir lloc aquest dimecres en el Col·legi Notarial de Catalunya i a la posada de llarg, han assistit més de 150 persones.

Pàgines