Notes de Premsa

Les compravendes d'habitatges a Catalunya registren una variació interanual del 2,6%, un creixement similar a la mitjana nacional (3%), amb un total de 9.345 operacions, segons dades de l'Observatori Notarial de Catalunya

En el marc de la jornada, la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, ha presentat les principals dades estadístiques del sector immobiliari des de 2007 fins a l'actualitat, corresponents a l'últim informe elaborat pel Col·legi

La Medalla d'Honor del Col·legi Notarial de Catalunya representa el màxim guardó atorgat per la institució

La compravenda d'habitatges registra un augment del 19,4% interanual, amb un total de
8.900 operacions, prop de sis punts per sota de la mitjana nacional (+25,2%)

Aquesta és la quarta incorporació de documentació medieval enguany, amb la qual el total ascendeix a prop de mig milió d'imatges

Els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatge registren un descens de l’1,1%, amb un total de 4.556 operacions, tres punts per sobre de la mitjana nacional (-4,5%)

El nombre de compravendes per part d’estrangers a Catalunya ha augmentat un 104%
durant l’última dècada, segons dades registrades per l’Observatori Notarial de Catalunya

La preservació, reducció o eliminació de la llegítima, així com l'ampliació de causes per al desheretament, són dues qüestions que han estat motiu de diàleg al Notariat durant els últims anys

Totes les dades provenen de l’Índex Únic Informatitzat, l’eina tecnològica utilitzada pels notaris per a recollir la informació sobre tots els documents notarials autoritzats

La compravenda d’habitatges registra un augment del 3,4% interanual, amb un total de 6.933 operacions, prop de quatre punts per sota de la mitjana nacional (+7,3%), segons dades de l’Observatori Notarial de Catalunya

La institució notarial contribueix en les Jornades de Formació de l’Escola Judicial permetent als seus assistents conèixer en persona el funcionament dels despatxos notarials.

Les dades del Col·legi Notarial de Catalunya posen de manifest una tendència a l’alça
de la incorporació femenina al Notariat, havent augmentat un 10% en la darrera
dècada

Es tracta de la primera edició d’aquest premi, que rep el seu nom com a tribut del
notable llegat i aportacions del notari Elías Campo Villegas en l'àmbit de la resolució
alternativa de conflictes

Segons dades de l’Observatori Notarial de Catalunya, la compravenda d’habitatges ha assolit les 9.119 operacions, registrant un descens del 3,8%, una xifra molt per sota de la mitjana nacional (-5,2%)

L'acte, presidit per la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Gemma Ubasart, va comptar amb la participació dels màxims representants de la Fundació Noguera, la Universitat de Barcelona, l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora de la...

Segons dades de l'Observatori Notarial de Catalunya, la compravenda d'habitatges ha assolit les 8.542 operacions, registrant un descens del 3,8%, gairebé quatre punts per sota de la mitjana nacional (-7,5%)

S’han posat a disposició ciutadana més de 100.000 imatges corresponents als fons de
trenta-un notaris que van iniciar la seva activitat entre 1411 i 1420

Les sessions han tractat temàtiques relacionades amb el Dret Administratiu, Fiscal i Mediambiental, així com les Accions i Interdictes Populars

El Col·legi i el degà rebran la Medalla al Mèrit de la Justícia amb Distintiu d'Or 2023 en reconeixement a la tasca realitzada durant gairebé dos anys a l'illa de La Palma.També han estat reconeguts el Consell General del Notariat , els Col·legis Notarials de Canàries i València i els seus...

Segons dades de l'Observatori Notarial de Catalunya, la compravenda d'habitatges ha
assolit les 7.747 operacions, registrant un descens del 5,7%, d'acord amb les xifres
registrades a la mitjana nacional (-5,6%)

Pàgines