Notes de Premsa

La concessió de préstecs hipotecaris ha augmentat un 11,9% a l'octubre de 2021 respecte al mateix mes de l'exercici anterior, gairebé 5 punts per sobre de la mitjana espanyola

L'acte de l'Acadèmia Notarial Europea també ha coincidit amb el Ple del Consell General del Notariat, que ha tingut lloc en la mateixa seu del Col·legi Notarial de Catalunya

L'acte acadèmic de l'Acadèmia Notarial Europea, que tindrà lloc dissabte, girarà entorn de l'avaluació sobre l'adaptació de la convenció de l'ONU en relació a les persones amb discapacitat als països europeus.

José Alberto Marín, degà del Col·legi: “Continuem amb una clara tendència a l'alça, després d'un any 2020 molt marcat per la pandèmia de Covid’19, en el qual les restriccions de mobilitat van afectar notablement les operacions realitzades per ciutadans estrangers no residents”.

La concessió de préstecs hipotecaris ha augmentat un 18,1% al setembre de 2021 respecte al mateix mes de l'exercici anterior, 10 punts per sobre de la mitjana espanyola.

La constitució de noves societats creix un 6,2% a Catalunya, situant-se entre les comunitats que major augment han registrat en l'últim mes

La concessió de préstecs hipotecaris ha augmentat un 82,3% al juliol de 2021 respecte al mateix mes de l'exercici anterior, sent la comunitat autónoma amb un creixement més elevat.

És l’import aportat a entitats benèfiques que contenen els 216 testaments amb llegats solidaris

A Catalunya, a partir d'ara, els ciutadans amb qualsevol mena de discapacitat podran sol·licitar a un notari o a un jutge la designació d'un assistent, com a suport per a dur a terme actes que no puguin fer per si mateixos.

En els 4 primers mesos de 2021 es van crear 7.389 societats enfront de les 4.791 de 2020

Els notaris perceben un increment de consultes sobre aquest document arran de la nova Llei orgánica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, que entra en vigor avui

José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya: “Estem molt satisfets del valor que aporta l'acta de transparència, gratuïta i prèvia a la signatura d'una hipoteca, un
requisit que va introduir la llei i que ha tingut molt bona acollida entre els ciutadans. Ens
permet...

El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, recomana signar davant de notari el contracte d'arres, en cas d'haver-n'hi, "per a evitar futurs conflictes"

La concessió de préstecs hipotecaris ha augmentat un 69% al març de 2021 respecte al mateix mes de l'exercici anterior.

Els ciutadans podran realitzar de forma més ràpida i amb la màxima seguretat jurídica els
tràmits necessaris per celebrar un matrimoni, sense necessitat d'acudir al Registre Civil

La tendència del darrers anys fa que les dones siguin un de cada tres notaris de Catalunya

Durant la jornada electoral no s'ha requerit la intervenció notarial per acreditar incidències en cap dels 2763 col·legis electorals de Catalunya

Durant la constitució de les meses electorales i durant la primera hora de votació no hi ha hagut requeriments notarials

Pàgines