Notes de Premsa

Els 90 notaris aprovats en la darrera oposició, celebrada a Catalunya, assistiran a cursos sobre diversos aspectes de la pràctica notarial

Des de l'any 2007 s'han incrementat en un 245% el número de gestions telemàtiques realitzades en les notaries catalanes

Carles Mundó: “Els notaris han estat i són fonamentals per mantenir i divulgar el Dret civil català”

Més de la meitat – concretament el 54’5% - dels nous notaris són dones

La delegació va estar encapçalada pel màxim representant del Notariat de Brasil, Ubiratan Pereira Guimaraes, president del Col·legi Notarial de Brasil

És mereixedor d’aquesta distinció en reconeixement a la seva contribució al dret català i la seva trajectòria

El premi rendeix tribut a figures de referència en l’àmbit jurídic català

Mort fa poc més d'un any, va ser Degà de la institució de 1999 a 2004
En el transcurs de l'acte es va presentar un llibre-homenatge a la seva figura

Aquesta institució, promoguda pel Col·legi de Notaris de Catalunya i el Consell de Cambres de Catalunya,

El Col·legi de Notaris i el Departament de Justícia han signat un conveni amb l’objectiu d’impulsar i difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes

En el marc d’una Jornada sobre el Control Notarial de les clàusules abusives, inaugurada pel ministre de Justícia, Rafael Catalá

IVa edició del programa “Decideix ara el teu futur”, enguany centrat en autotutela, poders preventius, testament i testament vital

És la primera exposició digital que posa en marxa l’Arxiu després de la nova etapa iniciada amb la digitalització i l’inici de l’oferta de consulta online de la documentació de més antiguitat i de la documentació medieval,

Celebrades les Jornades sobre habitatge, crèdit i consumidors, en què es va fer un repàs a les novetats en la compravenda i en la protecció del consumidor en crèdits hipotecaris

Atorguen els poders notarials, necessaris perquè les persones que, per malaltia o incapacitat física, no poden desplaçar-se puguin sol·licitar la documentació per votar per correu

El passat 8 de maig el Col·legi de Notaris de Catalunya va celebrar la festivitat del Patrón, Sant Joan Evangelista. Va tenir lloc una missa en record dels notaris i registradores traspassats el darrer any, un acte institucional al Col·legi i, posteriorment, un sopar.

Des del 20 d'abril i fins a finals de juliol els 831 aspirants realitzaran el primer exercici, dels quatre eliminatoris de què consta la prova d’accés a la professió

Els notaris tindran accés electrònic a les dades que figuren al Registre d’Associacions i Fundacions. La Direcció de Dret i d’Entitats Jurídiques podrà accedir a les dades i documents atorgats pels notaris que s’han d’inscriure en els seus registres

L’any 2014 es van incrementar un 6% respecte l’any anterior, el que suposa mantenir la tendència a l’alça però més moderada que en anys anteriors

L’any 2014 es van incrementar un 6% respecte l’any anterior, el que suposa mantenir la tendència a l’alça però més moderada que en anys anteriors

Pàgines