Notes de Premsa

El Col·legi de Notaris de Catalunya va crear, l’any passat, el Centre de Mediació i Conciliació Notarial

¿Cómo pueden ayudar los notarios a los empresarios?, material divulgatiu sobre la tasca dels notaris envers empresaris i emprenedors

En la XIa edició del màxim guardó que atorga el Col·legi de Notaris de Catalunya

Barcelona és seu de la Comissió d'Afers Europeus de la Unió Internacional del Notariat des de 2013

L'acte va reunir a representants de les diverses institucions notarials on ha desenvolupat la màxima responsabilitat, així com diversos degans d'altres col·legis i nombrosos companys de professió

Prop d'un centenar de notaris procedents de 27 països d'Europa assisteixen a aquesta trobada, en la que és la cinquena reunió que la CAE celebra a la nostra ciutat.

És l’import aportat a entitats benèfiques que contenen els 206 testaments amb llegats solidaris

Cuatro años de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, una norma que ha descargado los juzgados

Jornada sobre la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari davant els operadors

Per quart any el Col·legi participa en les Jornades de Formació de l'Escola Judicial

La Llei es va aprovar al Congrés el 21 de febrer i entrarà en vigor tres mesos després de la seva publicació al BOE

Desena edició del màxim guardó que atorga el Col·legi de Notaris de Catalunya

35 notaris de la darrera promoció prenen possessió de la seva plaça a Catalunya, d'un total de 85 arreu de l'Estat espanyol

És l’import aportat a entitats benèfiques que contenen els 208 testaments amb llegats solidaris

Joan Carles Ollé: “El premi s’ha consolidat ja com un referent de primer ordre en el mon jurídic català i ha posat de relleu, un cop més, el molt alt nivell d’excel·lència dels nostres juristes”

Neix emparada pel Col·legi de Notaris de Catalunya i té com a objectiu oferir el servei de mediació a particulars i empreses, amb especial atenció a l’àmbit civil i mercantil

Pàgines