Notes de Premsa

Els gairebé 500 notaris de Catalunya estaran de guàrdia durant la jornada electoral del proper 14 de febrer

Els gairebé 500 notaris de Catalunya estaran de guàrdia durant la jornada electoral del proper 14 de febrer

La llista guanyadora ha obtingut el 64% dels suports i s'ha imposat a la presidida per José Vicente Torres Montero

Barcelona és seu de la Comissió d'Afers Europeus de la Unió Internacional del Notariat des de 2013

En una signatura telemàtica, el director de l'Oficina Antifrau ha signat a la seu del Col·legi de Notaris de Catalunya

En la XIIª edición del máximo galardón que otorga el Colegio Notarial de Cataluña

Concretament 33 dels 91 nous notaris de la darrera promoció

Jornades sobre el nou model de la discapacitat: propostes i principis

El Col·legi de Notaris de Catalunya va crear, l’any passat, el Centre de Mediació i Conciliació Notarial

¿Cómo pueden ayudar los notarios a los empresarios?, material divulgatiu sobre la tasca dels notaris envers empresaris i emprenedors

En la XIa edició del màxim guardó que atorga el Col·legi de Notaris de Catalunya

Barcelona és seu de la Comissió d'Afers Europeus de la Unió Internacional del Notariat des de 2013

L'acte va reunir a representants de les diverses institucions notarials on ha desenvolupat la màxima responsabilitat, així com diversos degans d'altres col·legis i nombrosos companys de professió

Prop d'un centenar de notaris procedents de 27 països d'Europa assisteixen a aquesta trobada, en la que és la cinquena reunió que la CAE celebra a la nostra ciutat.

És l’import aportat a entitats benèfiques que contenen els 206 testaments amb llegats solidaris

Cuatro años de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, una norma que ha descargado los juzgados

Pàgines