Resoluciones

L'efecte de tancament total del full social és el mateix tant en el supòsit de baixa provisional en l'Índex d'Entitats com en el de revocació del número d'identificació fiscal, sense perjudici que la pràctica de cadascuna d'aquestes notes marginals així com la seva cancel·lació es practiqui en virtut de títols igualment diferents.

Resolució de 29 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil V de Madrid a inscriure determinats acords socials d'una societat.

Fecha: 
dimecres, 11 agost, 2021

Sol·licitada del Registre Mercantil Central per la societat ara recurrent certificació negativa pel que fa a la denominació «Aitzi, societat limitada», va rebre certificació positiva per considerar el registrador que existeix identitat entre ella i les denominacions ja existents (article 408.3 del Reglament del Registre Mercantil)

Resolució de 29 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil central III a reservar una denominació social.

Fecha: 
dimecres, 11 agost, 2021

Es pretén la inscripció d'una escriptura de dissolució, nomenament de liquidador i liquidació d'una societat de responsabilitat limitada unipersonal. La sòcia única inscrita ha mort amb anterioritat als acords adoptats, que es diuen presos pel mateix recurrent com a representant de la comunitat hereditària. La constància al Registre Mercantil de la identitat del soci únic i del concurs de la seva herència jacent es presenta com un obstacle difícil de franquejar sense una modificació prèvia de les situacions en què se sustenten

Resolució de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles de Lugo, per la qual es denega la inscripció de la dissolució, nomenament de liquidador i liquidació d'una companyia mercantil.

Fecha: 
dilluns, 26 juliol, 2021

Pàgines