Resoluciones

Sol·licitada del Registre Mercantil Central per la societat ara recurrent certificació negativa respecte de la denominació "Bolzoni, Societat Limitada", va rebre certificació positiva per considerar el registrador que existeix identitat entre ella i les denominacions ja existents "Belzoni, S.A." i "Bolzani, S.A.

Resolució de 30 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil central II a reservar una denominació social.

Fecha: 
dijous, 28 desembre, 2023

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat corresponents a l'exercici 2022 que van ser aprovades en junta general, la registradora Mercantil ho rebutja perquè del Registre Mercantil consta que l'òrgan d'administració és el de tres administradors mancomunats, sent així que la certificació dels acords d'aprovació dels comptes anuals està expedida per dos administradors.

Resolució de 29 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles II de Pontevedra, per la qual es rebutja un dipòsit de comptes corresponent a l'exercici 2022.

Fecha: 
dijous, 28 desembre, 2023

Mitjançant l'escriptura com a objecte del present recurs s'eleven a públic els acords de la societat "Valdárrago, S.L." pels quals aquesta es va escindir totalment i es van constituir dues noves societats denominades "Inversions Roure Alt, S.L." i "Occidens Terra, S.L."

Resolució de 4 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil XIV de Madrid a inscriure l'escriptura d'escissió d'una societat.

Fecha: 
dimecres, 27 desembre, 2023

En el present cas, del contingut de l'únic acord inscriptible adoptat en la junta general i de l'acta notarial d'aquesta no resulta que la falta d'assistència dels administradors hagi impedit el dret d'informació ni hagi violat cap altre dret individual dels socis. Per això, no pot considerar-se que aquesta absència dels administradors hagi estat rellevant per a impedir la validesa dels acords adoptats en la junta general.

Resolució de 15 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil accidental d'Eivissa a inscriure el nomenament d'administradora mancomunada d'una societat.

Fecha: 
dilluns, 4 desembre, 2023

Solicitada del Registro Mercantil Central por la ahora recurrente certificación negativa respecto de la denominación "Hulis 33, S.L.P.", recibió certificación denegatoria por considerar el registrador que existe identidad entre dicha denominación y las denominaciones ya existentes "Uly, S.A.", "Ulises Tres, S.L." y "Uli Diez, S.L.".

Resolució de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil Central I, per la qual es denega reserva de denominació.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

La qüestió que es planteja en el present recurs consisteix a decidir si l'escriptura que recull la certificació que confini els acords de la Junta de 13 d'abril de 2023, i redactada conforme als termes de l'article 202 de la LSC ha d'accedir al Registre Mercantil, constant anotació preventiva d'accionista legitimat sobre la necessitat d'acta notarial de l'article 203 del mateix cos legal.

Resolució d'11 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil VI de Madrid a inscriure l'escriptura d'elevació a públic d'acords de la junta general d'una societat.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

Pàgines