Mitjançant l'escriptura la qualificació de la qual ha motivat el present recurs es van elevar a públic decisions del soci únic d'una societat de responsabilitat limitada relatives al cessament de l'administrador únic i el nomenament d'una altra persona per a aquest càrrec.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024