Últimes notícies

En el marc de la jornada, la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, ha presentat les principals dades estadístiques del sector immobiliari des de 2007 fins a l'actualitat, corresponents a l'últim informe elaborat pel Col·legi

La Medalla d'Honor del Col·legi Notarial de Catalunya representa el màxim guardó atorgat per la institució

La compravenda d'habitatges registra un augment del 19,4% interanual, amb un total de
8.900 operacions, prop de sis punts per sota de la mitjana nacional (+25,2%)

Aquesta és la quarta incorporació de documentació medieval enguany, amb la qual el total ascendeix a prop de mig milió d'imatges

Els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatge registren un descens de l’1,1%, amb un total de 4.556 operacions, tres punts per sobre de la mitjana nacional (-4,5%)

Pàgines