Últimes notícies

En els 4 primers mesos de 2021 es van crear 7.389 societats enfront de les 4.791 de 2020

Els notaris perceben un increment de consultes sobre aquest document arran de la nova Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, que entra en vigor avui

José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya: “Estem molt satisfets del valor que aporta l'acta de transparència, gratuïta i prèvia a la signatura d'una hipoteca, un
requisit que va introduir la llei i que ha tingut molt bona acollida entre els ciutadans. Ens
permet reforçar el nostre assessorament previ, resoldre tots els dubtes i garantir al ciutadà la màxima seguretat jurídica”.

El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, recomana signar davant de notari el contracte d'arres, en cas d'haver-n'hi, "per a evitar futurs conflictes"

Pàgines