Últimes notícies

Durant la jornada, s'ha reconegut la contribució de l'arquitecte i historiador barceloní, Albert García Espuche, en l'acte "Del Born al carrer Montcada. La història de Barcelona a través de protocols notarials”, per la seva important labor i trajectòria en el camp de la recerca.

El 2023, 168 dels 463 notaris de Catalunya són dones, una xifra que augmenta després de cada oposició

Un any més, la institució participa en les Jornades, a les quals assisteixen un total de 138 jutges de la 73a promoció.

Catalunya és la comunitat autònoma més escollida pels nous notaris, 33 dels 90 aprovats en l'última promoció la han elegit com a destí.

La compravenda d'habitatges a Catalunya decreix un 17,1% al desembre de 2022 respecte al mateix mes del'any anterior, registrant un descens lleugerament inferior a la mitjana nacional (-17,8%)

Pàgines