Últimes notícies

Totes les dades provenen de l’Índex Únic Informatitzat, l’eina tecnològica utilitzada pels notaris per a recollir la informació sobre tots els documents notarials autoritzats

La compravenda d’habitatges registra un augment del 3,4% interanual, amb un total de 6.933 operacions, prop de quatre punts per sota de la mitjana nacional (+7,3%), segons dades de l’Observatori Notarial de Catalunya

La institució notarial contribueix en les Jornades de Formació de l’Escola Judicial permetent als seus assistents conèixer en persona el funcionament dels despatxos notarials

Les dades del Col·legi Notarial de Catalunya posen de manifest una tendència a l’alça
de la incorporació femenina al Notariat, havent augmentat un 10% en la darrera
dècada

Es tracta de la primera edició d’aquest premi, que rep el seu nom com a tribut del
notable llegat i aportacions del notari Elías Campo Villegas en l'àmbit de la resolució
alternativa de conflictes

Pàgines