Últimes notícies

José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya: “Estem molt satisfets del valor que aporta l'acta de transparència, gratuïta i prèvia a la signatura d'una hipoteca, un
requisit que va introduir la llei i que ha tingut molt bona acollida entre els ciutadans. Ens
permet reforçar el nostre assessorament previ, resoldre tots els dubtes i garantir al ciutadà la màxima seguretat jurídica”.

El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, recomana signar davant de notari el contracte d'arres, en cas d'haver-n'hi, "per a evitar futurs conflictes"

La concessió de préstecs hipotecaris ha augmentat un 69% al març de 2021 respecte al mateix mes de l'exercici anterior.

Els ciutadans podran realitzar de forma més ràpida i amb la màxima seguretat jurídica els tràmits necessaris per celebrar un matrimoni, sense necessitat d'acudir al Registre Civil

La llista guanyadora ha obtingut el 64% dels suports i s'ha imposat a la presidida per José Vicente Torres Montero

Pàgines