Últimes notícies

El convenio tiene como finalidad la realización en común de actividades de formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo, que redunden en beneficio de ambas partes

El total d'aquests documents de protecció jurídica tramitats des de gener a juny de 2022 suposen un augment d'un 15% en comparació al mateix període de l'any anterior

Aquesta ha estat una de les principals conclusions que s'han donat a conèixer en el marc de la jornada "Les dones com agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats", organitzades pel Departament de Justícia, La Intercol·legial i el Col·legi Notarial de Catalunya"

Segons les dades de l'Observatori Notarial de Catalunya, l'any passat es van destinar a enitats benèfiques un total de 217 testaments amb llegats solidaris; dels quals 117 designaven els seus béns a associacions sense ànim de lucre i 100 a ordres religiosos

L'Arixu Històric de Protocols de Barcelona, allotjat en el Col·legi, compta amb un catàleg de testaments tancats format per 18.290 documents, que daten del 1586 al 1897, i que ningú ha reclamat

Pàgines