Últimes notícies

Es consoliden algunes grans tendències de 2021, com la consciència per part de la ciutadania en relació a la seva protecció jurídica i la importància de la figura del notari en el dia a dia del ciutadà.

Durant la jornada, s'ha reconegut la contribució de l'arquitecte i historiador barceloní, Albert García Espuche, en l'acte "Del Born al carrer Montcada. La història de Barcelona a través de protocols notarials”, per la seva important labor i trajectòria en el camp de la recerca.

El 2023, 168 dels 463 notaris de Catalunya són dones, una xifra que augmenta després de cada oposició

Un any més, la institució participa en les Jornades, a les quals assisteixen un total de 138 jutges de la 73a promoció.

Catalunya és la comunitat autònoma més escollida pels nous notaris, 33 dels 90 aprovats en l'última promoció la han elegit com a destí.

Pàgines