El Col·legi Notarial de Catalunya, seu de l'oposició a Notaries de 2023-24