Resoluciones

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no complimentar-se el formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real.

Resolució de 10 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil XXIII de Madrid, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022

Se suspèn la inscripció sol·licitada de canvi de denominació, atès que, amb aquesta modificació, en unió al seu objecte social i l'activitat professional del soci únic, correspondria a una societat professional, la qual haurà d'atenir-se a les especificacions i requisits establerts en la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

Resolució de 13 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil i de béns mobles de Huelva a inscriure una escriptura de canvi de denominació d'una societat.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no complimentar-se el formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real.

Resolució de 12 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil I de Madrid, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022

Vigent la nota marginal de tancament per baixa provisional en l'Índex d'Entitats d'una societat, només podran inscriure's els assentament ordenats per l'autoritat judicial o aquells que hagin de contenir els actes que siguin pressupost necessari per a la reobertura del full, així com els relatius al dipòsit dels comptes anuals.

Resolució de 22 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil VI de Madrid, per la qual es resol no practicar la inscripció d'una escriptura de declaració d'unipersonalidad i elevació a públic d'acords socials per trobar-se la societat de baixa provisional en l'Índex d'Entitats del Ministeri d'Hisenda i per no constar dipositats els seus comptes.

Fecha: 
dimarts, 4 gener, 2022

Els administradors de la societat anònima exerciran el càrrec durant el termini que assenyalin els estatuts socials, que no podrà excedir sis anys i haurà de ser igual per a tots ells. Els administradors podran ser reelegits per al càrrec, una o diverses vegades, per períodes d'igual durada màxima.

Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil II d'Alacant, per la qual es resol no practicar les inscripcions corresponents als acords de renovació de consellers i càrrecs adoptats per la junta general i el consell d'administració d'una societat.

Fecha: 
dimarts, 4 gener, 2022

No pot confirmar-se la qualificació, ja que no pot tenir-se en compte l'argumentació de contingut calificatori que, de manera extemporània, al·lega el registrador en el seu informe.

Resolució de 20 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles XVII de Barcelona, per la qual es resol no practicar el dipòsit de comptes anuals sota l'al·legació que no aporta l'informe de l'auditor nomenat i inscrit amb caràcter voluntari.

Fecha: 
dimarts, 4 gener, 2022

Pàgines