Resoluciones

Ha de complir-se el requisit de legitimació notarial de les firmes amb què les persones titulars dels càrrecs corresponents subscriguin les certificacions d'acords socials que s'incorporin a l'escriptura d'elevació a públic.

Resolució de 9 de març de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles II de Granada, en relació amb una escriptura d'elevació a públic d'acords socials, pel defecte de no constar legitimades les firmes de president i secretària en la certificació on consten els acords solemnitzats.

Fecha: 
dilluns, 28 març, 2022

Vigent la nota marginal de tancament per baixa provisional en l'Índex d'Entitats, no podrà practicar cap seient en el full obert a la societat afectada, fora de perill les excepcions 276 i 277 del Reglament de l'impost de societats. I produït tal tancament, ni tan sols pot inscriure's – com pretén la recurrent – el cessament de l'administradora.

Resolució de 18 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de Màlaga, per la qual resol no practicar la inscripció d'una escriptura de renúncia al càrrec d'administrador únic per trobar-se la societat de baixa provisional en l'Índex d'Entitats del Ministeri d'Hisenda, i per haver-hi-li estat revocat el número d'identificació fiscal.

Fecha: 
dimecres, 16 febrer, 2022

En la instància de presentació de comptes anuals d'una societat obligada a verificació comptable i corresponent a l'exercici 2020, ha de fer-se constar, com exigeix el model oficial, el codi que ha de constar en la casella de la sol·licitud és la de l'auditor, persona física o jurídica que hagués verificat els comptes i que figura si escau inscrit al Registre Mercantil com a tal, [cuya] inscripció al Registre oficial d'auditors de comptes ha hagut de verificar el registrador.

Resolució de 17 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles de La Rioja, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Fecha: 
dimecres, 16 febrer, 2022

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no complimentar-se el formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real.

Resolució d'11 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil XIV de Madrid, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no complimentar-se el formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real.

Resolució de 10 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil XXIII de Madrid, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022

Se suspèn la inscripció sol·licitada de canvi de denominació, atès que, amb aquesta modificació, en unió al seu objecte social i l'activitat professional del soci únic, correspondria a una societat professional, la qual haurà d'atenir-se a les especificacions i requisits establerts en la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

Resolució de 13 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil i de béns mobles de Huelva a inscriure una escriptura de canvi de denominació d'una societat.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no complimentar-se el formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real.

Resolució de 12 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil I de Madrid, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022

Pàgines