Notes de Premsa

IVa edició del programa “Decideix ara el teu futur”, enguany centrat en autotutela, poders preventius, testament i testament vital

És la primera exposició digital que posa en marxa l’Arxiu després de la nova etapa iniciada amb la digitalització i l’inici de l’oferta de consulta online de la documentació de més antiguitat i de la documentació medieval,

Celebrades les Jornades sobre habitatge, crèdit i consumidors, en què es va fer un repàs a les novetats en la compravenda i en la protecció del consumidor en crèdits hipotecaris

Atorguen els poders notarials, necessaris perquè les persones que, per malaltia o incapacitat física, no poden desplaçar-se puguin sol·licitar la documentació per votar per correu

El passat 8 de maig el Col·legi de Notaris de Catalunya va celebrar la festivitat del Patrón, Sant Joan Evangelista. Va tenir lloc una missa en record dels notaris i registradores traspassats el darrer any, un acte institucional al Col·legi i, posteriorment, un sopar.

Des del 20 d'abril i fins a finals de juliol els 831 aspirants realitzaran el primer exercici, dels quatre eliminatoris de què consta la prova d’accés a la professió

Els notaris tindran accés electrònic a les dades que figuren al Registre d’Associacions i Fundacions. La Direcció de Dret i d’Entitats Jurídiques podrà accedir a les dades i documents atorgats pels notaris que s’han d’inscriure en els seus registres

L’any 2014 es van incrementar un 6% respecte l’any anterior, el que suposa mantenir la tendència a l’alça però més moderada que en anys anteriors

L’any 2014 es van incrementar un 6% respecte l’any anterior, el que suposa mantenir la tendència a l’alça però més moderada que en anys anteriors

Feia 15 anys que les oposicions, que es convoquen a nivell estatal, no tenien lloc al Col·legi de Notaris de Catalunya

El Col·legi de Notaris de Catalunya distribueix 39.000 tríptics informatius a les notaries per informar als ciutadans del dret a escollir notari

19 notaris de la darrera promoció prenen possessió de la seva plaça, entre ells la número 1 de la promoció

El premi rendeix tribut a juristes il·lustres i figures de referència en l'àmbit jurídic català

La ciutat és seu permanent de la Comissió d’Afers Europeus de la Unió Internacional del Notariat des de l’any passat

Els notaris de Catalunya debaten sobre els reptes de futur de la professió

Va pronunciar al Col·legi la conferència “Creixement i desigualtat: la polèmica sobre els desequilibris del capitalisme en el segle XXI”

El 9 d'abril va tenir lloc al col·legi la conferència “La política europea de la gran coalició”, a càrrec de Reinhard Silberberg, ambaixador d'Alemanya

Pàgines