Notes de Premsa

En els 4 primers mesos de 2021 es van crear 7.389 societats enfront de les 4.791 de 2020

Els notaris perceben un increment de consultes sobre aquest document arran de la nova Llei orgánica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, que entra en vigor avui

José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya: “Estem molt satisfets del valor que aporta l'acta de transparència, gratuïta i prèvia a la signatura d'una hipoteca, un
requisit que va introduir la llei i que ha tingut molt bona acollida entre els ciutadans. Ens
permet...

El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, recomana signar davant de notari el contracte d'arres, en cas d'haver-n'hi, "per a evitar futurs conflictes"

La concessió de préstecs hipotecaris ha augmentat un 69% al març de 2021 respecte al mateix mes de l'exercici anterior.

Els ciutadans podran realitzar de forma més ràpida i amb la màxima seguretat jurídica els
tràmits necessaris per celebrar un matrimoni, sense necessitat d'acudir al Registre Civil

La tendència del darrers anys fa que les dones siguin un de cada tres notaris de Catalunya

Durant la jornada electoral no s'ha requerit la intervenció notarial per acreditar incidències en cap dels 2763 col·legis electorals de Catalunya

Durant la constitució de les meses electorales i durant la primera hora de votació no hi ha hagut requeriments notarials

Els gairebé 500 notaris de Catalunya estaran de guàrdia durant la jornada electoral del proper 14 de febrer

Els gairebé 500 notaris de Catalunya estaran de guàrdia durant la jornada electoral del proper 14 de febrer

La llista guanyadora ha obtingut el 64% dels suports i s'ha imposat a la presidida per José Vicente Torres Montero

Barcelona és seu de la Comissió d'Afers Europeus de la Unió Internacional del Notariat des de 2013

En una signatura telemàtica, el director de l'Oficina Antifrau ha signat a la seu del Col·legi de Notaris de Catalunya

En la XIIª edición del máximo galardón que otorga el Colegio Notarial de Cataluña

Concretament 33 dels 91 nous notaris de la darrera promoció

Jornades sobre el nou model de la discapacitat: propostes i principis

Pàgines