El Col·legi Notarial de Catalunya acull l'acte de presa de possessió dels nous membres del Notariat que exerciran a Catalunya