Resoluciones

En el recurs interposat per donya M. T. S. D. contra la negativa de la registradora de la Propietat accidental de Madrid número 18, donya María Concepción Iborra Grau, a inscriure l'adjudicació de determinats immobles mitjançant acord transaccional de liquidació de societat de guanys homologat judicialment.

Resolució de 23 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat accidental de Madrid núm. 18 a inscriure l'adjudicació de determinats immobles mitjançant acord transaccional de liquidació de societat de guanys homologat judicialment.

Fecha: 
dimarts, 19 març, 2024

En el present cas, mitjançant instància privada, ratificada davant el registrador, l'Ajuntament de Jabalquinto, degudament representat, sol·licita l'inici d'un expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària per a aconseguir la inscripció de la rectificació superficial de la finca registral 3.760 del terme de Jabalquinto i de la seva georeferenciació respectiva.

Resolució de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Baeza, per la qual se suspèn la inscripció d'una rectificació de superfície i de la georeferenciació de la finca.

Fecha: 
dimarts, 19 març, 2024

Es planteja en aquest recurs si escau la inscripció de la representació gràfica alternativa i rectificació de descripció sol·licitada en virtut d'escriptura pública en la qual a més es declara una obra nova.

Resolución de 20 de febrero de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Güímar, por la que se suspende la inscripción de una escritura de coordinación de descripción literaria de finca según su realidad física y de declaración de obra nueva finalizada.

Fecha: 
dimarts, 19 març, 2024

Resolució de 15 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Colmenar Viejo núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció de la georeferenciació alternativa pretesa.

Durant la tramitació del procediment de l'article 199.2 de la Llei Hipotecària, l'ajuntament de Manzanares el Real formula oposició expressa a la inscripció de la georeferenciació alternativa pretesa pel titular d'una finca registral, perquè, segons manifesta l'ajuntament, "envairia un cap de carrer de carrer (…) (domini públic) que està pavimentada, dotada amb tots els serveis i infraestructures, donant accés a altres habitatges", i aporta la corresponent documentació gràfica.

Fecha: 
dijous, 14 març, 2024

Pàgines