Resoluciones

El tercer adquirent ha de ser demandat en el procediment hipotecari si abans de la interposició de la demanda té el seu títol inscrit quedant suficientment acreditada davant el creditor (article 685.1 de la Llei d'Enjudiciament Civil) des del moment que aquest coneix el contingut de la titularitat publicada.

Resolució de 2 de juny de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Pedreguer a inscriure un testimoni d'un decret d'adjudicació i el corresponent manament de cancel·lació dictada en un procediment d'execució hipotecària.

Fecha: 
dimecres, 16 juny, 2021

Es denega la inscripció d'una representació gràfica alternativa d'una finca i consegüent rectificació de la seva descripció. Es tracta d'una finca discontínua, formada per dues porcions i s'aporta informe de validació de què resulten dues representacions gràfiques alternatives referides, a cadascuna de les dues porcions que conformen la finca. Procedeix la inscripció, ja que la Direcció General ha reiterat la possibilitat que una finca registral pugui correspondre's amb diverses representacions gràfiques.

Resolució d'1 de juny de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de La Vila Joiosa núm. 2, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica alternativa d'una finca i consegüent rectificació de la seva descripció.

Fecha: 
dimecres, 16 juny, 2021

El defecte que invoca la registradora és que, dins un procés de liquidació de la societat de guanys, conclòs per mutu acord entre els excònjuges, s'inventaria com a beneficiari un bé que registralment consta com a privatiu, adquirit en estat de solters per ambdós. L'adjudicació d'un bé immoble objecte de comunitat ordinària adquirit abans del matrimoni, de caràcter privatiu, és un negoci aliè a la liquidació de beneficiaris. La qualificació ha de ser confirmada quant exigeix l'atorgament de la corresponent escriptura pública d'extinció de comunitat.

Resolució de 26 de maig de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat interina de Torrent núm. 1 a inscriure un testimoni d'un decret expedit per lletrat de l'Administració de Justícia pel qual s'aprova un acord de liquidació de societat de guanys.

Fecha: 
dijous, 10 juny, 2021

Pàgines