Per l'escriptura la qualificació de la qual és objecte del present recurs la societat titular d'una finca registral consistent en un edifici integrat per cinc habitatges i un local comercial (amb una superfície de terreny de 145,25 metres quadrats i construïda de 114,31 metres, segons consta en el Registre), formalitza la rectificació de la descripció i superfície de la finca, un canvi d'ús del local per a destinar-lo a habitatge i la constitució d'aquell en règim de propietat horitzontal.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024