En el supòsit plantejat en aquest expedient, amb motiu de la finalització d'una obra que prèviament ja havia estat inscrita en el Registre com a declaració d'obra nova en construcció, se sol·licita la rectificació de la superfície de la finca que figura en el Registre per haver-se efectuat un mesurament del solar sobre el qual s'assenteixi l'edifici i mesurar est en realitat 597,10 metres quadrats, per la qual cosa se sol·licita aquesta rectificació a l'empara del que es disposa en l'article 201.3.b) de la Llei Hipotecària, a l'ésser el defecte de cabuda inferior al 5 % de la cabuda inscrita.

Fecha: 
dimarts, 16 abril, 2024