Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de renúncia pura i simple i acceptació i adjudicació d'herència. El registrador assenyala com a defecte que "se suspèn la inscripció quant a setanta-un coma tretze per cent del ple domini d'aquesta finca, per falta de prèvia inscripció a favor del causant"

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024