Resoluciones

Pel que fa als nacionals d'aquells països (com França) en què es produeix una alteració en els números del document oficial d'identificació, ha d'entendre's suficient l'afirmació del notari, sota la seva responsabilitat, sobre la correspondència del compareixent amb el titular registral, llevat que el registrador, motivant adequadament, no consideri suficient aquesta asseveració.

Resolució de 18 de maig de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat accidental de València núm. 9 a inscriure una escriptura de compravenda.

Fecha: 
divendres, 4 juny, 2021

Pàgines