Resoluciones

La present resolució té per objecte la qualificació negativa d'una sol·licitud de constància registral, per nota marginal, d'una possible afecció d'una finca per via pecuària.

Resolució de 15 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Cogolludo, per la qual se suspèn la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afecció d'una finca a un futur procediment de partió de via pecuària.

Fecha: 
dijous, 18 gener, 2024

És objecte d'aquest expedient decidir si escau la inscripció d'una representació gràfica, sol·licitada en virtut de l'expedient previst en l'article 199 de la Llei Hipotecària respecte de la registral 8.184 de Mallén, complementant i rectificant la seva descripció literària.

Resolució de 15 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat interina de Borja, per la qual es qualifica negativament la inscripció d'un expedient previst en l'article 199 de la Llei Hipotecària en aportar-se al·legacions per uns cotitulars confrontants.

Fecha: 
dijous, 18 gener, 2024

La present resolució té per objecte la qualificació negativa d'una sol·licitud de constància registral, per nota marginal, d'una possible afecció d'una finca per via pecuària.

Resolució de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Guadalajara núm. 1, per la qual se suspèn la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afecció d'una finca a un futur procediment de partió de via pecuària.

Fecha: 
dijous, 18 gener, 2024

La present Resolució té per objecte la qualificació negativa d'una sol·licitud de constància registral, per nota marginal, d'una possible afecció d'una finca per via pecuària.

Resolució de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Piedrabuena, per la qual se suspèn la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afecció d'una finca a un futur procediment de partió de via pecuària.

Fecha: 
dijous, 18 gener, 2024

Es discuteix en el present recurs si apareixent una finca inscrita en el Registre de la Propietat a favor d'unes persones, pot inscriure's una herència, en la qual la causant és persona diferent als titulars registrals.

Resolució de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Sanlúcar la Mayor núm. 1, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura de partició d'herència, en la qual la causant és persona diferent dels titulars registrals de la finca adjudicada.

Fecha: 
dijous, 18 gener, 2024

Es té per objecte social l'activitat immobiliària, incloent-hi la mediació en la compravenda d'immobles, i l'opció de compra és un contracte que serveix de pont entre les meres arres o senyal i la formalització definitiva de la compra.

Resolució de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Fuenlabrada núm. 4, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'opció de compra.

Fecha: 
dijous, 18 gener, 2024

El present recurs té com a objecte la negativa del registrador a expedir una certificació de domini i càrregues i a practicar la conseqüent nota marginal en relació amb un procediment d'execució d'hipoteca.

Resolució de 29 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Mojácar a expedir certificació de domini i càrregues per a un procediment d'execució hipotecària i practicar l'oportuna nota marginal.

Fecha: 
dijous, 28 desembre, 2023

Pàgines