Es planteja en aquest recurs la possibilitat de rectificar la descripció d'una finca, substituint en la fita oest la paraula "cova" per la seva plural "coves", en virtut d'instància privada subscrita pels hereus dels titulars registrals de la meitat indivisa de la finca, els qui al·leguen l'existència d'un error material tant en la primera inscripció, com en les posteriors "per arrossegament de l'anterior".

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024