Altres llibres

Data:
maig
Autor:
Tomàs Gabriel García-Micó

La cirurgia robòtica amb el Da Vinci s'està convertint en una alternativa cada vegada més comú per a la pràctica de procediments quirúrgics a tot el món. Aquest robot no constitueix un exemple d'intel·ligència artificial, ja que és un sistema mestre-esclau, [cuyo] funcionament està sempre condicionat als moviments del cirurgià executats en una consola.

Data:
octubre
Autor:
José-Antonio Linage Conde

Data:
setembre
Autor:
Pablo Vázquez Moral
Data:
agost
Autor:
María Luisa Zahino Ruiz

La sucesión en la empresa familiar constituye uno de los retos del derecho de sucesiones vigente, pues, a pesar del papel fundamental que las empresas familiares desempeñan en la economía actual, pocas logran subsistir tras el primer relevo generacional.

Data:
febrer
Autor:
Sandra Camacho Clavijo

La monografia que i presenta al lector és un complet estudi de la discapacitat per malaltia mental després de la reforma operada per la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual cosa es reforma la legislació civil i processal per al dono suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica (LRLCYP)La monografia que i presenta al lector és un complet estudi de la discapacitat per malaltia mental després de la reforma operada per la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual cosa es reforma la legislació civil i processal per al dono suport a les pers

Data:
maig
Autor:
Jaume Tarabal Bsch

L'obra recull els materials de la doble Jornada sobre «Previsió i transmissió intergeneracional del patrimoni al marge de la successió. Encaix jurídic (i consolidació?) dels will substitutes a Espanya», que va tenir lloc en les seus del Col·legi Notarial de Catalunya (Barcelona) i de l'Il·lustre Col·legi Notarial de les Illes Balears (Palma de Mallorca) els dies 10 i 12 de desembre de 2019, respectivament.

Data:
març
Autor:
Santiago Ripol Carulla Juan i Ignacio Ugartemendia Uceizabarrena

L'obra que el lector té en les seves mans està dedicada a l'estudi de la consolidació de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, una vegada que el text ha complert els vint anys des de la seva proclamació (Niça, 2000) i transcorreguts ja els primers deu anys des que, amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa (2009), la Carta esdevingués un text jurídicament vinculant (tant per a les institucions de la UE com per als Estats membres quan apliquen Dret de la Unió), amb el mateix valor jurídic que els Tractats de la Unió.

Data:
abril
Autor:
Diana Marín Consarnau

Pàgines