REPTES EN IMMIGRACIÓ, ASIL I CIUTADANIA

Quan parlem d'immigració, asil, refugiats, ciutadania i lliure circulació de persones en el context jurídic de la Unió Europea ens movem en un ampli ventall de realitats que en l'obra s'aborden des de diferents perspectives: Unió Europea, internacional, nacional i comparada. Tot això nodreix la investigació jurídica, en un context de reptes nous i heretats, en què contínuament s'avalua el Dret de la Unió Europea, així com la compatibilitat de les mesures nacionals, i en què la tècnica argumentativa dels tribunals supranacionals no ens deixa indiferents i influeix en la jurisprudència nacional i comparada. Així, la immigració regular i irregular, la integració, les mesures de protecció internacional, la crisi dels refugiats, el marc normatiu, la gestió de les fronteres, el règim jurídic d'estrangeria, la configuració de l'estatut de ciutadania, els èxits o les barreres en la lliure circulació, l'espai judicial europeu en la cooperació civil, entre d'altres, es presenten com els grans protagonistes d'aquest escenari en què també cap reflexionar sobre els reptes en i després de l'Agenda Europea de Migració. Amb aquest objecte, les contribucions de l'obra proporcionen un marc adequat que convida a la reflexió en pro a fer un balanç sobre les llums i les ombres que planegen en els avenços realitzats en aquestes qüestions i a obrir nous camins d'investigació jurídica als reptes que en immigració, asil i ciutadania es plantegen en el segle XXI.Quan parlem d'immigració, asil, refugiats, ciutadania i lliure circulació de persones en el context jurídic de la Unió Europea ens movem en un ampli ventall de realitats que en l'obra s'aborden des de diferents perspectives: Unió Europea, internacional, nacional i comparada. Tot això nodreix la investigació jurídica, en un context de reptes nous i heretats, en què contínuament s'avalua el Dret de la Unió Europea, així com la compatibilitat de les mesures nacionals, i en què la tècnica argumentativa dels tribunals supranacionals no ens deixa indiferents i influeix en la jurisprudència nacional i comparada. Així, la immigració regular i irregular, la integració, les mesures de protecció internacional, la crisi dels refugiats, el marc normatiu, la gestió de les fronteres, el règim jurídic d'estrangeria, la configuració de l'estatut de ciutadania, els èxits o les barreres en la lliure circulació, l'espai judicial europeu en la cooperació civil, entre d'altres, es presenten com els grans protagonistes d'aquest escenari en què també cap reflexionar sobre els reptes en i després de l'Agenda Europea de Migració. Amb aquest objecte, les contribucions de l'obra proporcionen un marc adequat que convida a la reflexió en pro a fer un balanç sobre les llums i les ombres que planegen en els avenços realitzats en aquestes qüestions i a obrir nous camins d'investigació jurídica als reptes que en immigració, asil i ciutadania es plantegen en el segle XXI.

Data: 
abril
Autor: 
Diana Marín Consarnau
Col-lecció: