Altres llibres

Data:
novembre
Autor:
víctor Esquirol Jiménez

Aquesta monografia té per objecte un estudi teòric i pràctic de la descripció dels béns immobles en les escriptures públiques i, en particular, la concordança entre aquesta descripció amb la registral, la cadastral i, per descomptat, amb la realitat.

Data:
octubre
Autor:
Esther Arroyo AmayelasSergio Cámara Lapuente

Data:
desembre
Autor:
ROSA BARCELÓ COMPTE

Aquest estudi centra la seva atenció en la regulació i la utilitat de la figura de l'avantatge injusta que esdevé un instrument eficaç per combatre contractes excessivament desequilibrats en perjudici d'una de les parts contractants. El legislador català, arran de l'aprovació del Llibre Sisè del Codi civil de Catalunya, ha volgut fer un pas endavant pel que fa a la previsió de normatives que aspiren a aconseguir un Dret contractual amb un caràcter marcadament social mitjançant la introducció de l'avantatge injusta, pionera en l'entorn de l'Estat espanyol.

Data:
novembre
Autor:
Antoni Vaquer Aloy, María Paz Sánchez González y Esteve Bosch Capdevila

Data:
juny
Autor:
Ángel Serrano de Nicolás

Data:
març
Autor:
Mª TERESA DUPLÁ MARÍN Y PATRÍCIA PANERO ORIA

Data:
febrer
Autor:
ÁNGEL SERRANO DE NICOLÁS BORJA PARADO IBÁÑEZ CARLOS-R. PUIGCERVER ASORLa segona oportunitat, o " fresh start ", transcorreguts ja més de dos anys des de seu entrada en vigor, segueix essent encara objecte d'aferrissats debats, no sobre la seva necessitat, que ningú discuteix, sinó sobre els seus requisits, la seva forma de tramitació, les condicions perquè es pugui gaudir del benefici d'exoneració del passiu insatisfet, l'origen dels deutes o haver deixat i quan de ser empresari, etc.

Data:
novembre
Autor:
© Varios autoresLes successions transfrontereres han deixat de ser l'excepció. El legislador europeu ha abordat el fenomen en el Reglament (UE) 650/2012, de successions, que unifica les normes de Dret Internacional Privat d'aquells Estats als que vincula.

Pàgines