EL CONTRACTE DE CRÈDIT IMMOBILIARI Estudi pràctic de la Llei 5/2019, de 15 de març

La Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, ha suposat un abans i un després en l'àmbit del finançament hipotecària, i no només de la concedida a consumidors. El legislador espanyol ha anat més enllà d'una mera transposició de la Directiva 2014/17/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de febrer de 2014, intentant, sobre la base d'una regulació en alguns punts sorprenentment imperatiu i enrobustint la tasca del notari en la fase precontractual, posar fi a una conflictivitat judicial contrària a la seguretat jurídica desitjable en un àmbit d'extraordinària rellevància social i econòmica. En aquesta obra s'analitzen la majoria de qüestions polèmiques i problemes pràctics que presenta la nova regulació, oferint una visió actualitzada amb la jurisprudència registral dictada durant el seu primer any i mitjà de vigència: des del mateix – i confusament determinat - àmbit d'aplicació de la Llei, subjectiu i objectiu, fins al tractament de figures com el préstec en moneda estrangera, els límits a les clàusules sobre reemborsament anticipat, interès de demora o venciment anticipat per impagament, passant, amb especial atenció, pels requisits del compliment del deure de transparència impost al prestador.La Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, ha suposat un abans i un després en l'àmbit del finançament hipotecària, i no només de la concedida a consumidors. El legislador espanyol ha anat més enllà d'una mera transposició de la Directiva 2014/17/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de febrer de 2014, intentant, sobre la base d'una regulació en alguns punts sorprenentment imperatiu i enrobustint la tasca del notari en la fase precontractual, posar fi a una conflictivitat judicial contrària a la seguretat jurídica desitjable en un àmbit d'extraordinària rellevància social i econòmica. En aquesta obra s'analitzen la majoria de qüestions polèmiques i problemes pràctics que presenta la nova regulació, oferint una visió actualitzada amb la jurisprudència registral dictada durant el seu primer any i mitjà de vigència: des del mateix – i confusament determinat - àmbit d'aplicació de la Llei, subjectiu i objectiu, fins al tractament de figures com el préstec en moneda estrangera, els límits a les clàusules sobre reemborsament anticipat, interès de demora o venciment anticipat per impagament, passant, amb especial atenció, pels requisits del compliment del deure de transparència impost al prestador.La Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, ha suposat un abans i un després en l'àmbit del finançament hipotecària, i no només de la concedida a consumidors. El legislador espanyol ha anat més enllà d'una mera transposició de la Directiva 2014/17/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de febrer de 2014, intentant, sobre la base d'una regulació en alguns punts sorprenentment imperatiu i enrobustint la tasca del notari en la fase precontractual, posar fi a una conflictivitat judicial contrària a la seguretat jurídica desitjable en un àmbit d'extraordinària rellevància social i econòmica. En aquesta obra s'analitzen la majoria de qüestions polèmiques i problemes pràctics que presenta la nova regulació, oferint una visió actualitzada amb la jurisprudència registral dictada durant el seu primer any i mitjà de vigència: des del mateix – i confusament determinat - àmbit d'aplicació de la Llei, subjectiu i objectiu, fins al tractament de figures com el préstec en moneda estrangera, els límits a les clàusules sobre reemborsament anticipat, interès de demora o venciment anticipat per impagament, passant, amb especial atenció, pels requisits del compliment del deure de transparència impost al prestador.

Data: 
desembre
Autor: 
Antonio A. Longo Martínez
Col-lecció: