RÈGIM JURÍDIC DELS DERIVATS FINANCERSEspecial referència a la protecció de l'inversor detallista i/o consumidor

Els derivats financers constitueixen, en el nostre modern Dret borsari, una matèria innovadora difícil d'entendre, d'explicar i d'aplicar. Aquesta obra té la particularitat d'examinar els diferents derivats financers des d'una perspectiva global, integrant i sistematitzant una legislació especialment dispersa. Gran atenció es dedica a exposar les disposicions comunitàries, en particular les conegudes com MIFID I i MIFID II, recentment incorporades al nostre Dret. L'autor, igualment, explica com van néixer els derivats financers i quin ha estat el seu desenvolupament. Menció especial fa en relació amb les normes que regulen l'estatus del denominat “inversor-consumidor” i la seva protecció, a través de les trucades normes de transparència (tant pel que fa a la precontractació com en la contractació i en la postcontractació) en relació amb els diferents mercats (Over The Counter, mercats organitzats, SMN, SOC). S'estudien, igualment, els productes financers d'última generació (CDS, CFD, opcions binàries o els derivats sobre les criptomonedas). Finalment, s'aporta un extens comentari a la doctrina jurisprudencial més recent, dictada pel nostre Tribunal Suprem, així com pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre diferents qüestions que afecten a la matèria objecte d'estudi.Els derivats financers constitueixen, en el nostre modern Dret borsari, una matèria innovadora difícil d'entendre, d'explicar i d'aplicar. Aquesta obra té la particularitat d'examinar els diferents derivats financers des d'una perspectiva global, integrant i sistematitzant una legislació especialment dispersa. Gran atenció es dedica a exposar les disposicions comunitàries, en particular les conegudes com MIFID I i MIFID II, recentment incorporades al nostre Dret. L'autor, igualment, explica com van néixer els derivats financers i quin ha estat el seu desenvolupament. Menció especial fa en relació amb les normes que regulen l'estatus del denominat “inversor-consumidor” i la seva protecció, a través de les trucades normes de transparència (tant pel que fa a la precontractació com en la contractació i en la postcontractació) en relació amb els diferents mercats (Over The Counter, mercats organitzats, SMN, SOC). S'estudien, igualment, els productes financers d'última generació (CDS, CFD, opcions binàries o els derivats sobre les criptomonedas). Finalment, s'aporta un extens comentari a la doctrina jurisprudencial més recent, dictada pel nostre Tribunal Suprem, així com pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre diferents qüestions que afecten a la matèria objecte d'estudi.

Data: 
desembre
Autor: 
Fernando Bautista Pérez
Col-lecció: