La conformidad de los bienes y los servicios y contenidos digitales tras la transposición de las directivas (UE) 2019/770 y 771

Les Directives (UE) 2019/770 (DCC) - relativa a determinats aspectes dels contractes de subministraments de continguts i serveis digitals - i 2019/771 (DCV) - relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns - han comportat, per un costat, la revisió de la protecció dispensada pel Dret europeu en matèria de conformitat en la compravenda de béns, prèviament regulada per la Direcliva 1999/44lCE i, per l'altre, l'ampliació de l'àmbit d'aplicació d'aquesta protecció, en incloure en l'objecte regulat el subministrament de continguts i serveis digitals no incorporats a béns físics.

Aquesta publicació es destina a l'estudi de determinats aspectes d'ambdues Directives, comprenent qüestions de tècnica legislativa, de Dret comparat, de definició dels requisits objectius i subjectius de la conformitat, de determinació del subjecte responsable, de digitalització del Dret contractual en relació amb l'objecte d'anàlisi, d'especialitats en matèria de conformitat immobiliària, dels remeis i accions que concreten la protecció del consumidor i finalment, dels mitjans alternatius de resolució de conflictes (ADR) mitjançant els quals els consumidors puguin, de manera efectiva, fer valer aquests remeis.

L'obra planteja, a més, quin hagi de ser l'orientació legislativa tant en la revisió de la DCC i la DCV, com en matèria d'ampliació de l'accés als ADR.

Data: 
març
Autor: 
Mariló Gramunt Fombuena Gemma Rubio Gimeno (coords.)
Col-lecció: