LA CARTA DE DRETS FONAMENTALS DE LA UNIÓ EUROPEA, VINT ANYS DESPRÉS

L'obra que el lector té en les seves mans està dedicada a l'estudi de la consolidació de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, una vegada que el text ha complert els vint anys des de la seva proclamació (Niça, 2000) i transcorreguts ja els primers deu anys des que, amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa (2009), la Carta esdevingués un text jurídicament vinculant (tant per a les institucions de la UE com per als Estats membres quan apliquen Dret de la Unió), amb el mateix valor jurídic que els Tractats de la Unió.

El llibre analitza la jurisprudència del Tribunal de Justícia sobre la CDFUE, màxim garant de la seva correcta interpretació i aplicació, examina l'aplicació de la mateixa pels tribunals dels Estats membres, analitzant en particular els casos de França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, i estudia, també, els esforços per a la seva consolidació realitzades per l'Agència de Drets Fonamentals de la UE. Finalment, es recullen diversos treballs que analitzen determinats drets i llibertats incorporades de forma innovadora en la Carta (dret a la vida familiar, protecció de dades personals, protecció dels consumidors, dret a la tutela judicial i al jutge imparcial) i que, a més d'haver tingut un important desenvolupament normatiu i jurisprudencial, susciten qüestions d'actualitat.

Data: 
març
Autor: 
Santiago Ripol Carulla Juan i Ignacio Ugartemendia Uceizabarrena
Col-lecció: