Notariat Avui

Data:
desembre
Autor:
Juan Carlos Martínez OrtegaAna Isabel Busto Caballero

La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al dono suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, fonamentada a la Convenció de Nova York de 13 de desembre de 2006, ha suposat un canvi de paradigma en el tractament d'aquestes persones pels professionals del Dret.

Data:
juny
Autor:
M.ESPERANÇA GINEBRA MOLINS

Els supòsits de pluralitat de fiadors «d'un mateix deutor i per un mateix deute» reben diferent tractament en Dret comparat. Aquest treball pretén contrastar, des de la perspectiva dels efectes de la pluralitat de fiadors davant el creditor i del dit «benefici de divisió», el model adoptat pel Code civil francès – seguit posteriorment pel Code civil de Québec i l'escollit pel Codi civil espanyol.

Data:
febrer
Autor:
JOSÉ-ANTONIO LINAGE CONDE


Data:
octubre
Autor:
MANUEL ESPEJO LERDO DE TEJADA

Segons l'autor, les normes del Codi civil sobre la successió forçosa mereixen el benefici del dubte per estar consolidades per una llarga experiència, assentades en la consciència social, i per ser una manera sensata i raonable d'articular els principis constitucionals i ètics que la successió posa en joc: la llibertat de testar i la protecció de la família.

Data:
novembre
Autor:
RAMÓN DURÁN RIVACOBA


Data:
novembre

La pèrdua de l'habitatge per no poder fer front a les quotes dels préstecs hipotecaris és una trist realitat...

Data:
setembre
Autor:
CAROLINA MESA MARRERO

La capacitat per testar que reconeix el nostre Dret successori com a regla general queda exclosa en els supòsits previstos en l'article 663 del Codi civil....

Data:
juliol
Autor:
RAFAEL VERDERA SERVER

El moment de la partició s'ha revelat des de sempre com un dels aspectes més delicats de totes les qüestions successòries.

Data:
febrer
Autor:
José Manuel Ventura Ventura


Data:
juliol
Autor:
Alessio ZaccariaÉs conegut que en Dret hi ha assignatures importants, molt importants i Dret d'obligacions, i és just aquesta matèria la que s'exposa en la present obra.Pàgines