TENDENCIAS REFORMISTAS EN EL DERECHO ESPAÑOL DE SUCESIONES

Segons l'autor, les normes del Codi civil sobre la successió forçosa mereixen el benefici del dubte per estar consolidades per una llarga experiència, assentades en la consciència social, i per ser una manera sensata i raonable d'articular els principis constitucionals i ètics que la successió posa en joc: la llibertat de testar i la protecció de la família. Al costat de l'anàlisi de les esmentades normes també s'aborden en aquest llibre determinats carències del nostre dret de legítimes, així com algunes propostes doctrinals sobre la seva modificació que potser poguessin ponderar-se en una eventual reforma legislativa.

Data: 
octubre
Autor: 
MANUEL ESPEJO LERDO DE TEJADA
Col-lecció: