"PARTICIÓN DE LA HERENCIA Y ARBITRAJE"El moment de la partició s'ha revelat des de sempre com un dels aspectes més delicats de totes les qüestions successòries. En la partició apareixen o reapareixen totes les possibles patologies o discussions, estem davant el conflicte successori per antonomàsia. I la pluralitat de fórmules que en el Codi Civil es posen a disposició dels interessats per a procedir a la partició constitueix un senyal implícita que cap d'aquests mecanismes ha ofert fins ara una solució adequada als conflictes que se susciten. El problema que s'aborda en aquesta monografia rau a determinar les relacions que es poden establir entre la partició hereditària i l'arbitratge. S'analitza, en última instància, en quina mesura el recurs a l'arbitratge pot contribuir a resoldre de forma més eficaç els conflictes successoris i, en particular, els que se susciten al voltant de la partició.

Data: 
juliol
Autor: 
RAFAEL VERDERA SERVER
Col-lecció: