El testament de les persones amb discapacitat

La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al dono suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, fonamentada a la Convenció de Nova York de 13 de desembre de 2006, ha suposat un canvi de paradigma en el tractament d'aquestes persones pels professionals del Dret. Aquesta obra, centrada en el testament de les persones amb discapacitat, aborda els nous ajustos, suports i instruments que aquestes tenen a la seva disposició per garantir la seva accessibilitat, en condicions d'igualtat amb la resta de la població, en comparèixer davant notari a l'hora de testar. La igualtat real i la dignitat de les persones amb discapacitat es guanyen i afermen exercint, cada dia, els drets que es plasmen en les lleis. La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al dono suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, fonamentada a la Convenció de Nova York de 13 de desembre de 2006, ha suposat un canvi de paradigma en el tractament d'aquestes persones pels professionals del Dret. Aquesta obra, centrada en el testament de les persones amb discapacitat, aborda els nous ajustos, suports i instruments que aquestes tenen a la seva disposició per garantir la seva accessibilitat, en condicions d'igualtat amb la resta de la població, en comparèixer davant notari a l'hora de testar. La igualtat real i la dignitat de les persones amb discapacitat es guanyen i afermen exercint, cada dia, els drets que es plasmen en les lleis.

Data: 
desembre
Autor: 
Juan Carlos Martínez OrtegaAna Isabel Busto Caballero
Col-lecció: