Premi Puig Salellas Edició 2021

Edició 2021
Quaranta anys d'evolució
del dret català a les Jornadas de Tossa
JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSAEdició 2021
Quaranta anys d'evolució
del dret català a les Jornadas de Tossa
JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA

Data: 
maig
Autor: 
Col·legi Notarial de Catalunya
Col-lecció: