Avantatges

  • Es un sistema en el que s’aconsegueix una sol·lució ràpida.
  • No només el cost econòmic és inferior a un procés judicial sinó que s’eviten els costos emocionals que suposa un judici.
  • El caràcter confidencial preserva la privacitat.
  • Restableix la comunicació i manté les relacions entre les parts.
  • Repara les relacions comercials.
  • Es produeix un major compromís amb el resultat.
  • Evita la insatisfacció d’una resolució judicial.
  • Evita els danys d’imatge que comporta la publicitat d’un judici.
  • Les persones recuperen el protagonisme i la capacitat de prendre decisions.
  • És flexible, front a la rigidesa d’un procés judicial, doncs s’adapta a les necessitats dels interessats que poden arribar a acords més imaginatius que satisfacin a tots.