Com accedir a una Mediació

SI ÉS UNA PART LA QUE LA SOL·LICITA

  1. La part sol·licitant ha d’omplir i signar l’imprès de sol·licitud facilitat pel Centre de Mediació, indicant les possibles causes del conflicte així com les dades de la part amb la que es vol fer la mediació.
  2. El Centre de Mediació de La FUNDACIÓ MEDIACIÓ NOTARIAL, acceptada la sol·licitud, un cop comprovat que es compleixen els requisits, s’encarrega de posar-se en contacte amb l’altre o altres parts per informar-les de la sol·licitud presentada i conèixer la seva disposició en relació amb el procediment.
    • En cas que la part o parts contactades no acceptin o sigui impossible contactar amb elles s’informa a la part sol·licitant i s’emet un certificat al efecte.
    • En cas d’acceptació per la part o parts contactades se li comunica al sol·licitant i es procedeix a fixar una data per a la sessió informativa.

SOL·LICITUD DE MEDIACIÓ PER UNA PART

 

SI LA SOL·LICITEN LES PARTS DE MUTU ACORD

  1. Les parts sol·licitants han de omplir i signar l’imprès de sol·licitud facilitat pel Centre de mediació indicant les possibles causes del conflicte.
  2. El Centre de Mediació de la FUNDACIÓ, acceptada la sol·licitud, un cop comprovat que es compleixen els requisits, es posa en contacte amb les parts per tal de fixar una data per a la sessió informativa.

SOL·LICITUD DE MEDIACIÓ DE MUTU ACORD POR LES PARTS