Legislación

L'expedient intenta la inscripció de dues finques registrals en el domini privatiu a través d'un manament. Tanmateix, segons la documentació presentada, no es pot establir l'existència d'hereus interessats en l'herència jacent ni la manera com han estat esmentats, cosa que vulneraria el principi de tracte successiu i la tutela judicial efectiva establerts en la Constitució Espanyola.

Resolució de 20 d'abril de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Torrelavega núm. 2, per la qual es qualifica negativament un manament judicial.

Fecha: 
dimecres, 10 maig, 2023

Pàgines